Monitor Polski

M.P.2015.987

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 363/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bocian Józef, 2. Boduch-Kulińska Anna Jadwiga, 3. Brodzka Zofia Krystyna, 4. Czuma Andrzej Bobola, 5. Dudzic Maria Stanisława, 6. Gilner Alfred Józef, 7. Gosiewski Krzysztof Jan, 8. Grabis Czesław Franciszek, 9. Gulczyński Józef, 10. Huras Dorota Małgorzata, 11. Janik Stanisław Leszek, 12. Jarząbek Stefan, 13. Kasprzyk Kazimierz, 14. Kawalec-Cieszkowska Małgorzata, 15. Kawenczyńska Bożena Grażyna, 16. Kiermes Stanisław Antoni, 17. Klich Zbyszek Marian, 18. Kowalczyk Barbara Jadwiga, 19. Kozłowska Ewa Urszula, 20. Kruszyński Stanisław, 21. Kudła Maciej Kazimierz, 22. Lodowski Leszek Roman, 23. Lorencki Andrzej, 24. Małusecka Maria Aleksandra, 25. Misiołek Radosława Małgorzata, 26. Mogielski Jan Tadeusz, 27. Noras Franciszek Ignacy, 28. Pillardy-Kozarzewska Janina Danuta, 29. Piotrowicz-Wojciechowska Irena Alina, 30. Przytocka Stanisława, 31. Rakocz Anna Jadwiga, 32. Rosińska-Ganszyniec Maria, 33. Rozpłochowski Andrzej Ryszard, 34. Rzepczyńska Marianna, 35. Sienicki Jerzy Adam, 36. Szterk Jadwiga Katarzyna, 37. Świętochowska Iwona, 38. Tomaszewski Andrzej Tadeusz, 39. Turek Janina, 40. Walisko-Brysch Anna Łucja, 41. Wieczorkowski Stanisław, 42. Witek Krzysztof, 43. Zbroja Czesław Krzysztof,

pośmiertnie

44. Bugajski Sławomir Wawrzyniec.