Monitor Polski

M.P.2015.986

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 362/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Ajzychart Jerzy Feliks, 2. Andrzejczak Ewa Grażyna, 3. Bojda Henryk Józef, 4. Boryczka Marek Ludwik, 5. Chwastyk Roman, 6. Ciok Andrzej, 7. Flasz Bogdan Jan, 8. Gałuszka Józef Stefan, 9. Góra Leszek Zbigniew, 10. Jendrzej Jacek Józef, 11. Kaczkowski Adolf, 12. Kempski Marek Krzysztof, 13. Kłosek Czesław Marian, 14. Kolb Mirosław, 15. Kopka Lidia Helena, 16. Kowalczyk Adam Szczepan, 17. Kowalczyk Aleksander Bogumił, 18. Krasucki Stanisław Jan, 19. Manista Zbigniew Benedykt, 20. Marcinkiewicz Edward, 21. Miśkiewicz Przemysław Tadeusz, 22. Mizera Zygmunt Antoni, 23. Nowak Marian Jan, 24. Oleksy Tadeusz Ryszard, 25. Osiak Lech Władysław, 26. Pietrzyk Alojzy Paweł, 27. Piłat Jan Ryszard, 28. Piotrowska Krystyna, 29. Ratajczyk Maciej Stanisław, 30. Rożak Jarosław Andrzej, 31. Sikora Józef Janusz, 32. Sobkowiak Krzysztof Erwin, 33. Sopel-Zygarska Helena, 34. Ścibak Jan Henryk, 35. Światowiec Bogusław Jan, 36. Wawryka Stanisław, 37. Wdowiak Leszek Adam, 38. Wójcik Marian Stanisław, 39. Zakrzewska Maria,

pośmiertnie

40. Horak Roman.