Monitor Polski

M.P.2015.982

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 359/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Berezowski Andrzej Mikołaj, 2. Chudzik Franciszek, 3. Cop Mirosław Władysław, 4. Dziura Ignacy Jakub, 5. Garbacz Dionizy, 6. Kardasz Ryszard, 7. Kijanka Stanisław Władysław, 8. Krupka Stanisław Paweł, 9. Kubicki Janusz, 10. Kwieciński Bogusław, 11. Kwieciński Witosław, 12. Serafin Józef, 13. Sroka Ryszard, 14. Stój Regina Anna, 15. Sudoł Roman, 16. Wojtas Wiesław, 17. Zych Alicja, 18. Żwiruk Stanisław Józef.