Monitor Polski

M.P.2015.979

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 356/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475 i 1266), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Dębska Lidia Stanisława, 2. Kloc Roman, 3. Kosowski Jan, 4. Kowalczyk Roman, 5. Krasiczyński Kazimierz Maria, 6. Kwiatkowska-Wyrwisz Elżbieta Krystyna, 7. Osicki Jerzy Edmund, 8. Oziewicz Marian, 9. Perlak Maria, 10. Skowroński Adam Andrzej, 11. Skrzywanek Paweł Andrzej, 12. Sługocki Tadeusz Jacek, 13. Smagoń Janusz Marek, 14. Szelwicki Franciszek, 15. Turko Ludwik, 16. Węgrzynowski Marek Stanisław, 17. Wierzowiecki Janusz Stanisław, 18. Żołnierek Kazimierz, 19. Żołyniak Leszek Idzi.