Monitor Polski

M.P.2015.623

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 181/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Adamus Zbigniew Szczepan, 2. Bienkiewicz Marianna, 3. Bińkowski Krzysztof Antoni, 4. Dobrowolski Włodzimierz, 5. Gregorczyk Janusz, 6. Jaworska Barbara Ewa, 7. Jaworski Lech, 8. Kołodziejski Jacek Wawrzyniec, 9. Kowalski Stanisław Czesław, 10. Król Witold Marian, 11. Nowak Danuta, 12. Nowak Robert Jarosław, 13. Sobieraj Andrzej Kazimierz, 14. Śledź Marian Zbigniew, 15. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard Jerzy, 16. Wiecheć Czesław Andrzej, 17. Wierzbicka Lidia Justyna, 18. Wierzbicki Marek, 19. Wnukowski Marek,

pośmiertnie

20. Kucharek Stanisław Stefan.