Monitor Polski

M.P.2015.621

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 maja 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 179/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Saługa Wojciech Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bieda Władysław, 3. Niezgoda Grzegorz,

na wniosek Ministra Gospodarki:

za zasługi dla nauki polskiej oraz rozwoju technologii jądrowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Rondio Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Jaroszewicz Janusz, 6. Rusek Krzysztof Michał, 7. Wilk Grzegorz Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Pyrzyna Adam Zdzisław, 9. Sandacz Andrzej Maciej, 10. Syntfeld-Każuch Agnieszka Maria,

za zasługi dla gospodarki, za osiągnięcia w działalności naukowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Zielińska Małgorzata Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Chałupnik Stanisław Bronisław, 13. Pytlik Andrzej Józef, 14. Wysocka Małgorzata Aniela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Górny Michał Ryszard, 16. Jarosławska-Sobór Sylwia Małgorzata, 17. Targos Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju chemii i techniki jądrowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Janusz Roman Marian, 19. Samczyński Zbigniew, 20. Sartowska Bożena Agnieszka, 21. Starosta Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Chajduk Ewelina Ewa, 23. Łyczko Krzysztof Mirosław, 24. Miśkiewicz Agnieszka Lucyna, 25. Nowicki Andrzej, 26. Rafalski Andrzej Jan, 27. Roman Karol,

za zasługi dla rozwoju gospodarki polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Andrysiak Jerzy Bronisław, 29. Koźmińska Romualda Teresa, 30. Majchrzak Andrzej Henryk, 31. Witkowska Beata Dorota,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i modernizacji rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Czynsz Roman Zdzisław, 33. Grochowalski Jerzy, 34. Zalewski Lech Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Król Stefan Władysław, 36. Zieliński Zenon Mikołaj,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bystrek Maria Krystyna, 38. Jakubowski Janusz Andrzej, 39. Kujawa Marzena, 40. Przychodzki Marian Stanisław, 41. Roszak Helena, 42. Sas-Wisłocka Aleksandra,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Matysiak Józef Adam,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Gisman Józef Andrzej, 45. Kawa Zbigniew Mieczysław, 46. Kozina Józef Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Antkowiak Piotr Stanisław, 48. Cichoń Ewa Maria, 49. Jończyk Ryszard, 50. Tudaj Małgorzata Cecylia, 51. Zug Edeltrauda,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Lech Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Bogucka Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Radziszewski Krzysztof, 55. Rajecka Raisa, 56. Zajkowski Józef,

za zasługi na rzecz propagowania wiedzy historycznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Brzozowski Jerzy, 58. Łobacz Stanisław Marek, 59. Pieklik Bogdan,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki leśnej oraz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Bobrzyk Bolesław Jan, 61. Skurczak Grzegorz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz propagowania i rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kurek Barbara Maria, 63. Zanijat Alicja Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Kowalczyk Krystyna, 65. Rojek Andrzej Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Zając Krzysztof Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Klimczyk Zygmunt Marek, 68. Siwiec Mariusz, 69. Strzelecki Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Kochanek Paweł, 71. Rogowski Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Majkusiak Marta Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Soberka Elżbieta Marcjanna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Żmijewski Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Olech Jarosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Nowak Agata Kamila,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Melerska Katarzyna Jolanta, 78. Pszczołowska Iwona, 79. Wędrowska Małgorzata,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Mieloszyk Janusz Józef, 81. Trybusz Adam Karol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Bońkowski Dariusz Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz kultury Romów

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Czureja Mikołaj Rudolf,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Berkowski Czesław Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Kaźmierczak Henryk, 86. Mazurek Julian Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ogrodnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Szymanowski Michał Marian.