Monitor Polski

M.P.2015.610

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 maja 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 169/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Administracji i Cyfryzacji

za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dialogu międzykulturowego i integracji Romów w Polsce

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Delimata Maria, 2. Markowska Krystyna, 3. Mirga Stanisława Maria, 4. Stankiewicz Iza,

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz propagowania wiedzy o literaturze polskiej:

5. Bobrowska Barbara, 6. Zych Daniel,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

7. Szulc Wiesław Piotr,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. insp. Skawińska Renata Maria,

na wniosek Ministra Zdrowia:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska diabetyków w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Hałas Irena, 10. Jęczmyk Władysław, 11. Karnowski Andrzej Janusz, 12. Trochimiuk Leontyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Domagała Henryk Tadeusz, 14. Kiluk Zbigniew Marian, 15. Kokoszka-Paszkot Janina Barbara, 16. Lubelski Andrzej, 17. Mazurkiewicz Janina Danuta, 18. Rzepka Ewa Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Hałdaś Jerzy Tadeusz, 20. Idzikowski Wacław Marian, 21. Kotecka Maria Krystyna, 22. Roman Joanna, 23. Rulka Stanisław, 24. Spychalska Barbara Jolanta, 25. Sztafel Łucja, 26. Wierzbicki Stefan, 27. Witczak Jadwiga, 28. Zakryś Beata Danuta,

na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

za zasługi dla rozwoju prawa ochrony konkurencji i konsumentów

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Krüger Jarosław Józef, 30. Wojtkowiak Wojciech,

na wniosek Rzecznika Praw Dziecka

w uznaniu wielkiej dobroci serca, mądrości i ofiarności włożonych w trud wychowania dzieci w rodzinie opartej na wspólnych wartościach moralnych - zaufaniu, współpracy i szacunku dla drugiego człowieka

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Babska Małgorzata, 32. Biernacka Małgorzata, 33. Biernacki Bogdan, 34. Jastrząb Katarzyna Franciszka, 35. Jastrząb Mariusz Stanisław, 36. Kurzej Danuta Maria, 37. Kwasek Teresa, 38. Łysakowska Sylwia Alicja, 39. Łysakowski Waldemar Jan, 40. Węgrzyn Marzanna Maria, 41. Węgrzyn Leszek, 42. Wojciechowska Lidia Grażyna, 43. Wojciechowski Krzysztof Jan,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Ostrowski Bogusław, 45. Wontorowska Justyna Anna,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

46. Smolak Kazimierz,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury, folkloru i tradycji ludowych:

47. Hacia Zdzisław, 48. Kowalska Stanisława,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

49. Hajduk Jan Stefan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kołtyś Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Bilski Janusz Józef, 52. Kowalewska Maria Jolanta, 53. Kruczek Tadeusz Stanisław, 54. Mitura Jerzy Tomasz, 55. Różyński Wiesław Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Kapica Grzegorz, 57. Kowalczyk Jarosław Roman, 58. Mitura Janusz Marian, 59. Różycki Dariusz Mariusz, 60. Szczepański Zbigniew Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

61. Jamiołkowski Arkadiusz Józef, 62. Krysa Sylwester Adam, 63. Nizielski Cezary Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

64. Małecki Arkadiusz,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa

65. Wójcik Anna Barbara,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju czytelnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Łyżwińska Grażyna Antonina, 67. Solińska Jolanta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Manios Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Kazimierczak Grażyna Elżbieta, 70. Odrowski Włodzimierz Józef,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności oświatowej na rzecz dzieci i młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Popiołek Andrzej Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Miś Wiesław Leon,

73. Włos Bogusław Mieczysław,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Dobrowolska Marzena,

na wniosek Wojewody Śląskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia dzieci, za promowanie transplantologii w Polsce:

75. Chodór Beata Ewa, 76. Łapa Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego

77. o. Kielech Jerzy Andrzej,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Tkaczuk Piotr Marek,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Sierpiński Julian Henryk.