Monitor Polski

M.P.2015.607

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 maja 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 164/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czarnecka-Walicka Izabela,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Jamer Ligia, 3. Połeć Tomasz Konstanty,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Konarska Helena Hanna, 5. ks. Kowalski Robert Ryszard, 6. Kulenty Maria, 7. Ławniczak Danuta, 8. Słupianek Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz dzieci i młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Ludwiczak Józef, 10. Majchrzak Krzysztof Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Orłowska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Cacoń Mirosław Władysław, 13. Fabrowska Anna Gabriela, 14. Krawczyk-Mączka Ewa, 15. Mikeska-Szyran Aniela Anna, 16. Myślińska Dorota Maria, 17. Wiśniowski Ryszard Tadeusz, 18. Załuskowska Teresa Józefa, 19. Żywiałowski Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody, za popularyzowanie sportu wędkarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bedyński Zbigniew Robert, 21. Ziemiecki Dionizy Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Pszczoła Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Frydrych Ireneusz, 24. Grajewski Gerard Andrzej, 25. Lipiński Andrzej Henryk, 26. Olejarz Beata, 27. Sobecki Jerzy, 28. Szprendałowicz Piotr Jerzy, 29. Świerczyński Wiktor, 30. Wawszczyk Zbigniew Marian,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Jasztal Mirosław Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Sitkiewicz Grzegorz, 33. Zwoliński Dariusz Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Pawłowski Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Nosarzewski Kazimierz Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Boruc Marcin Krzysztof, 37. Budny Janusz, 38. Kozłowski Robert, 39. Porębski Bronisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Kucyk Robert Andrzej, 41. Kuczborski Rafał Paweł, 42. Stolarski Artur Mirosław, 43. Złotkowski Robert Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Gierej Adam, 45. Kisielewski Adam, 46. Milewski Marek, 47. Stefaniak Sebastian Marian, 48. Uścimiuk Paweł Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Jaroszyński Wiesław,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Maciejewska Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Krawczyk Sylwester Czesław, 52. Utkowski Robert Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Fijałkowski Andrzej Jan, 54. Kokoszczyński Andrzej, 55. Mierzejewski Janusz Mieczysław, 56. Nałęcz Wiktor Grzegorz, 57. Strąk Adam Tomasz, 58. Tomaszewski Ryszard, 59. Zywer Kazimierz.