Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.454

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 marca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 104/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Butrymowicz Brygida,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w działalności na rzecz kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Ostrowska Elżbieta Dorota, 3. Tomaszewska Izabela Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dramowicz Daniel Gabriel,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Komarnicki Mieczysław Andrzej, 6. Markwitz Wiesław Czesław, 7. Niedzielski Jerzy Krzysztof, 8. Ochotny Romuald Maciej, 9. Romanowski Leszek, 10. Szyszka Andrzej Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Młynarski Wojciech Michał, 12. Witas Henryk Włodzimierz, 13. Zajdel Radosław Adam,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Bagnicka Emilia, 15. Lipiński Paweł Piotr, 16. Oprządek Jolanta Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Jóźwik Artur Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Górecka-Bruzda Aleksandra, 19. Juszczuk-Kubiak Edyta, 20. Korwin-Kossakowska Agnieszka,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, za działalność charytatywną oraz kulturalną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Janicki Artur Mieczysław, 22. Kubara Jerzy, 23. Lepak Jerzy Stanisław, 24. Snopczyński Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Duduś Władysław, 26. Orski Maciej Wiesław, 27. Rodziewicz Ryszard, 28. Sworobowicz Marian,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz kultywowania tradycji kawaleryjskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Waligórski Dariusz Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. First Mirosław, 31. Layer Marcin,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Kupczyk Stanisław, 33. Litwiński Piotr Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Celińska Anna, 35. Oleksy Bolesław Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Mika Krystyna, 37. Rypalska-Stalmach Anna Zofia,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Ciupek Krzysztof, 39. Halski Radosław, 40. Łuszczek Krzysztof, 41. Mysiura Bartłomiej, 42. Targosz Robert,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Wawer Janusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Wawrzyniec Henryk Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Bielaska Leszek, 46. Mietłowska Beata Maria, 47. Zagrajek Robert,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

48. Jurczak Grzegorz, 49. Kłonica Andrzej Robert,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

50. Hercka Sylwester, 51. Skrzypczak Kazimierz, 52. Staszek Adam.