Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2015.440

Akt indywidualny
Wersja od: 22 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 marca 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 75/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475) za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczeni zostają

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Fulara Krzysztof Stanisław, 2. Kubala Jan, 3. Marcinek Marian Edward.