Monitor Polski

M.P.2015.319

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 lutego 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 52/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Bułgarii

za zasługi w rozwijaniu polsko-bułgarskich przyjaznych stosunków

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Panow Walentyn,

obywatelka Republiki Francuskiej

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Francji, za działalność charytatywną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Larnaudie Renata,

obywatelka Republiki Islandii

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Islandii, za działalność charytatywną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Jonsdottir Jadwiga Margaret,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Osiński Feliks,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec

za zasługi w rozwijaniu współpracy polskich i niemieckich służb weterynaryjnych, za działalność na rzecz zapobiegania epizoocji na terenach przygranicznych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Reimer Klaus.