Monitor Polski

M.P.2015.311

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 kwietnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 lutego 2015 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 36/2015

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 475), na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za zasługi w działalności na rzecz przewoźników transportu drogowego odznaczeni zostają

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Szabłowski Andrzej Stanisław, 2. Szczepankowski Mirosław.