Monitor Polski

M.P.2015.197

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 594/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sadownictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Żółcik Waldemar Norbert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Bednarek Andrzej, 3. Bryła Jacek Zbysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Pospieszna Mirosława Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kałuski Tomasz, 6. Krawczyk Roman, 7. Matyjaszczyk Ewa Kinga, 8. Matysiak Kinga, 9. Stobiecki Tomasz Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Van der Coghen Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Sieniawski Tomasz Jacek,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Karaszkiewicz Marian Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Gospodarowicz Edward, 14. Grynda Ryszard Wojciech, 15. Kwiatkowski Łukasz, 16. Mikrut Dariusz, 17. Sieczkowska Grażyna, 18. Tupalski Henryk Józef,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Lenard Mieczysław, 20. ks. Łoś Andrzej, 21. Szajner Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. ks. Pugacewicz Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. ks. Charkiewicz Witold, 24. Koza Jan, 25. Rumowska Małgorzata Bożena, 26. ks. Wiszniewski Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

27. Góźdź Dorota Maria, 28. Jankowski Arkadiusz Janusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

29. Zaniewicz Marek,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

30. Kosmala Grażyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju motoryzacji oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego:

31. Ceglarski Andrzej Daniel, 32. Masaniec Edward,

za zasługi w działalności społeczno-kulturalnej:

33. Grudzień Katarzyna, 34. Salwowska-Duk Kamila, 35. Szczypa Renata Maria,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Jędrzejczyk Zbigniew Antoni,

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Siepietowska Elżbieta Helena,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bałdyga Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Pazio Krystyna,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania historii Polski oraz upamiętniania tradycji wojskowych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Król Mirosław Karol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Biśto Dawid Aron, 42. Gajewska Barbara Dorota, 43. Głowacz Roman Andrzej, 44. Kantor Tomasz, 45. Rejman Paweł,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Hrynkiewicz Antoni,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Worobiec Krzysztof Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Blank Józef, 49. Mielczarski Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Misiura Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Brodowski Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Piankowska Elżbieta Stefania,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Jastrząb Wiesław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Wiewiórka Jan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Filipowicz Stanisław Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Baranowski Stanisław Kazimierz, 57. Majorek Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Jakóbczak Marek Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Majewski Marek, 60. Oblizajek Wieńczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Wojciechowski Jacek Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Namysłowski Janusz Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Janczewski Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Łanoszka Radosław Paweł, 65. Zbroszczyk Mirosław.