Monitor Polski

M.P.2015.127

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 568/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi dla rozwoju górnictwa i ratownictwa górniczego odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Hajda Bernard Gabriel, 2. Śliwa Janusz Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Brózda Tomasz, 4. Górka Krzysztof Bogumił, 5. Grygieraski Damian Wojciech, 6. Grabara Dariusz Jacek, 7. Jeziorowski Waldemar Joachim, 8. Krakowczyk Krystian Marek, 9. Kubica Jacek, 10. Włosiński Grzegorz.