Monitor Polski

M.P.2015.118

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 listopada 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 556/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664), na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Janik-Trella Małgorzata Maria, 2. Lesiak Elżbieta, 3. Mroczek Anna Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Adamek Danuta, 5. Błaszczyk Katarzyna, 6. Górska Agnieszka, 7. Janiszewska Kazimiera Janina, 8. Jezior Mirosława, 9. Kaźmierczak Dorota, 10. Krupecka Maria Jolanta, 11. Paszkiewicz Jan Stanisław, 12. Pisarczyk Grażyna, 13. Pluta Marcin Seweryn, 14. Segiecińska Renata Teresa, 15. Stec Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Anioł Aleksandra, 17. Fertała Marta, 18. Grochowiak Piotr, 19. Kostański Robert, 20. Nowak Beata Ewa, 21. Rymarczyk Grażyna, 22. Walter Rafał Sebastian.