Monitor Polski

M.P.2015.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 541/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki:

za zasługi w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Brudnik Krzysztof, 2. Malik Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Stawarczyk Zbigniew Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Nawalany Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Czuchryj Janusz Antoni, 6. Grynkiewicz-Bylina Beata, 7. Matusiak Jolanta Helena, 8. Piątek Marian Józef, 9. Pietras Adam Marek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Kajzerek Alojzy Zygmunt, 11. Kubica Michał Ludwik, 12. Niagaj Jerzy, 13. Pasek-Siurek Halina Maria, 14. Pilarczyk Adam Jerzy, 15. Szczok Eugeniusz Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Glogowski Józef Jan, 17. Kozielec Brygida Elżbieta, 18. Rękasowski Piotr Dawid, 19. Stano Sebastian, 20. Welcel Mariusz Krzysztof,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury i sztuki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Karaszkiewicz Paweł Przemysław, 22. Kordyaczny Marek, 23. Kowalski Antoni, 24. Siwczyński Jacek Adam, 25. Stec Mieczysław, 26. Tetla Lesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Groborz Bożena Joanna, 28. Hańderek Grzegorz, 29. Klisz Andrzej Bernard, 30. Michalczewski Sylwester Kazimierz, 31. Muschalik Piotr Jan, 32. Otto-Węgrzyn Bogna, 33. Sobaś Andrzej Jerzy, 34. Śmiałek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Białas Marcin, 36. Groborz Wojciech Antoni, 37. Kaliski Ksawery, 38. Konieczna-Nowak Ludwika Maria, 39. Korzekwa Dawid Jakub, 40. Szydzisz Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Mróz Janusz Antoni, 42. Rubnikowicz Marek Piotr, 43. Stanecka Ewa Izabella,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Stala Klaudia Dominika,

za zasługi na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz edukacji historycznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Olesiuk Danuta, 46. Plewik Grzegorz, 47. Wysok Wiesław Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Siwek-Ciupak Beata Ewa, 49. Wójcik Anna Barbara,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Kruczek Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Gazurek Mirosław, 52. Konior Jarosław, 53. Wuwer Zbigniew Józef,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Różańska Maria Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Ginter Tomasz Michał, 56. Jagodzińska Anna Bronisława, 57. Waligóra Grzegorz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Jakubek Krzysztof Stanisław,

na wniosek Rzecznika Praw Dziecka

za zasługi w działalności na rzecz ochrony praw dzieci i młodzieży

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Podlewska Justyna, 60. Sołodki Marcin, 61. Wojtasik Łukasz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania pszczelarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Brudkowski Kazimierz Zygmunt, 63. Guz Edward Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Iracki Andrzej Piotr, 65. Pacek Edward, 66. Skolimowski Mieczysław Janusz, 67. Skubik Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Głodek Krzysztof, 69. Ląd Wiesław, 70. Pożarowszczyk Józef Lucjan, 71. Próchniak Stanisław, 72. Pruszkowski Edward, 73. Sulowski Stanisław Wiesław, 74. Świszcz Edward, 75. Wójcik Zygmunt,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Gerynowicz Danuta, 77. Jaworowska Jadwiga Genowefa, 78. Kuźmińska Joanna, 79. Szydłowska Danuta, 80. Włosek Sławomir Janusz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Kędziora Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Forysiak Krystyna, 83. Kamińska Iwona Ewa, 84. Stasiuk Teresa,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Piechaczek Jerzy Antoni,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Kuranda Justyna Anna, 87. Makówka Wioletta, 88. Ogórek Joanna Katarzyna, 89. Pasternak Bożena Monika, 90. Szwarczyńska Barbara, 91. Żydek Elwira,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Pucer Dariusz, 93. Pucer Małgorzata,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Kryjewski Waldemar Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej na rzecz idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku

95. Haglauer Stefania,

za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich:

96. Hoffa Stanisława, 97. Przybylski Józef Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Słoma Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Górczak Marlena Barbara, 100. Zbroszczyk Olena,

za wkład w rozwój kultury i sztuki

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Surma Jolanta,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

102. Dąbrowska Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Wiśniewski Artur,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz promocji i upowszechniania historii regionu

104. Karolewicz Alina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

105. Trzeszczkowski Stanisław Andrzej.