Monitor Polski

M.P.2015.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 października 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 518/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041, z 2011 r. Nr 205, poz. 1207 oraz z 2014 r. poz. 1664) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Rubach Maryna Teresa, 2. Szutkowski Zbigniew Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Gałecki Jacek Bogusław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dulanowski Henryk, 5. Rybińska Ewa Barbara, 6. Żebrowski Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Jaczkowski Zygmunt Ludwik,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Błoński Dariusz Marek, 9. Dolski Tadeusz Jerzy, 10. Karczewska-Tlałka Elżbieta Jolanta, 11. Murawski Janusz, 12. Pastwa Karol Janusz, 13. Tułodziecki Juliusz Edward, 14. Wiśniewski Zbigniew, 15. Witkowski Włodzimierz,

za zasługi w działalności na rzecz propagowania zdrowej żywności:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Gęsicka Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Trendel Małgorzata,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Luba Michał, 19. Zieliński Eugeniusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Książek Mariusz Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz opieki nad zwierzętami:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Aziukiewicz Barbara Krystyna, 22. Ragiel Maria Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Duziak Ewa, 24. Grzeliński Piotr Andrzej, 25. Kalicka Józefa, 26. Kowalska Judyta Adela, 27. Kulikowska-Depcik Zofia Maria, 28. Matiasz Elżbieta, 29. Nejman Krystyna, 30. Olszewski Marek Piotr, 31. Płócienniczak Stefania Antonina, 32. Ryll Paweł Mikołaj, 33. Wolska Sabina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Barchanowicz Ewa Aleksandra, 35. Polatowski Piotr, 36. Sieradz Tomasz, 37. Wieczorek Gabriel Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Bednarczyk Anna, 39. Cyrta Agnieszka Maria, 40. Kazimierska Bożena Jadwiga, 41. Szczech Danuta Józefa, 42. Wolska-Rzewuska Danuta, 43. Żujewska Halina,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kozyra Bogdan Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Paskudzka Julita Stanisława, 46. Wróblewski Oskar Wacław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej

47. Kostrzewa Wanda Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

48. Wróblewski Mariusz,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ruchu stowarzyszeniowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

49. Mizera Jan Jerzy,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Gorek Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Kwaśnicka Halina, 52. Kwaśnicki Jan Józef,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Dzindzio Józef, 54. Złotek Marian,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Brzezińska Anna Jolanta.