Monitor Polski

M.P.2014.1090

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 września 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 424/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Grajek Ryszard, 2. Karbowski Krzysztof Szymon, 3. Kawecki Paweł Jarosław, 4. Żak Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Walczuk Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Dereń Andrzej Cezary, 7. Drożdżowicz Barbara, 8. Gwóźdź Roman Jacek, 9. Kasprzycki Antoni, 10. Ostrowska-Michalczewska Jolanta Bożena,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Dzięgiel Piotr Zbigniew, 12. Kuczkowski Jerzy Ryszard, 13. Lubiński Wojciech Piotr, 14. Różański Jacek Piotr, 15. Starczewski Andrzej,

na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

za zasługi i czynny udział w rozwijaniu procesów demograficznych w kraju

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Potrykowska Alina Teresa,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Szulc Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Borowski Wiesław, 19. Dąbrowski Teodor, 20. Szymański Wiesław Józef,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Garaj Tadeusz,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz środowiska medycznego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Perekitko Wojciech Paweł, 23. Sławińska-Malczewska Krystyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Dziadkowiec Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Kuzaka Marek Stanisław, 26. Michniewicz Krzysztof,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Grodziński Marek, 28. Kacprzyk Paweł, 29. Kurella Jerzy Krzysztof, 30. Wielgomas Piotr Bolesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Jurkiewicz Marek Piotr, 32. Niedałtowski Leszek Józef, 33. Ornatek Paweł,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu i rekreacji

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Tronina Marek Wojtek,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kruszewicz Andrzej Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Gruszczyńska Anna, 37. Jagieluk Agnieszka, 38. Sałak Krystyna, 39. Wira Artur,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Guzewicz Mirosław Adam, 41. Harnik Lidia, 42. Jastrząb Teresa Maria, 43. Łysakowska Iwona, 44. Nałęcz Monika, 45. Pakalska Jadwiga, 46. Patla Ewa, 47. Smolorz Władysława, 48. Stańczak-Kuraś Małgorzata Anna,

za zasługi w działalności naukowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Lolo Radosław Wojciech, 50. Nowak Bronisław Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Miecznikowska Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Jankowski Adam, 53. Trojanowska Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Olszewski Mieczysław, 55. Włodarek Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Kostka Andrzej Eugeniusz, 57. Krawczyk Adam, 58. Rzępołuch Wiesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Byczkowska-Klim Anna Barbara, 60. Jażdżyk Józef Wacław, 61. Lichaj Michał, 62. Michniewski Grzegorz Andrzej, 63. Nowak Elżbieta Maria, 64. Szulc-Paćko Marta Iwona,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Gugnowski Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Jobs Leszek Dariusz, 67. Wiśniewski Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Borkowska Anna Krystyna, 69. Czepek Irena Ewa, 70. Domżalski Rafał Marek, 71. Falkowski Jan Grzegorz, 72. Knorps Irena Jadwiga, 73. Krasińska Irena, 74. Łuczyńska Krystyna, 75. Napiórkowska Danuta Jadwiga, 76. Rogowska Barbara, 77. Skocka Teresa, 78. Wadecka Elżbieta Ewa, 79. Wojenkowska Gabriela Maria, 80. Zamkowska Małgorzata Elżbieta,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Kuźniak Henryk.