Monitor Polski

M.P.2014.1035

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 sierpnia 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 370/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za rzetelną i sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych, niebezpośrednio w styczności z przeciwnikiem, odznaczeni zostają

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. kpt. Dłużniewski Paweł, 2. sierż. Jażdżewski Piotr Rafał, 3. st. sierż. Kończak Robert, 4. chor. Lis Hubert Rafał, 5. mjr Maciejewski Tomasz Robert, 6. ppłk Stobiecki Krzysztof Jan, 7. kpt. Tokarski Andrzej Jerzy, 8. kpt. Turbak Wojciech Tomasz, 9. ppłk Wyrembski Piotr.