Monitor Polski

M.P.2014.1002

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 lipca 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 285/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Mienicka Jadwiga Jolanta, 2. Ratajczak Ireneusz, 3. Ratajczak Rajmund, 4. Tomkiewicz Bolesław Jan, 5. Zaremba Wiesław,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Gartman Jacek Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Kochanowicz Dariusz, 8. Kowalski Ryszard, 9. Kurek Mieczysław, 10. Siwka Lesław Radosław, na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Pobereszko Aneta Anna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bartnicki Waldemar, 13. Bogaczyk Zbigniew Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Barzak Marek Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Krukowska-Szopa Irena Ewa, 16. Pełdiak Bożena Maria,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Niemiec Małgorzata, 18. Sobol Krzysztof, 19. Werner Mirosław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego za zasługi w kultywowaniu i upowszechnianiu tradycji patriotycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Augustowski Jarosław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Krygier Krzysztof Heliodor,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Pasieczny Edward,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Cieśla Stanisław, 24. Rytlewska Krystyna Maria,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz promocji ratownictwa medycznego wśród społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Tarnowski Jarosław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Kowaliński Daniel.