Monitor Polski

M.P.2014.981

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 253/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego i mienia odznaczeni zostają

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

1. kom. Białkowski Dariusz, 2. st. sierż. Błaszczyk Paweł, 3. sierż. szt. Dubiel Sebastian Łukasz, 4. post. Grabowski Rafał Paweł, 5. sierż. szt. Graf Grzegorz, 6. st. post. Jakubowski Jan Leon, 7. post. Jamrozowicz Karol Andrzej, 8. post. Kostuch Michał Stanisław, 9. post. Krzykowski Łukasz, 10. asp. Markowski Kazimierz Jan, 11. st. post. Piechowski Marcin Patryk, 12. sierż. Radlak Artur Tomasz, 13. st. sierż. Ruman Rafał Antoni, 14. mł. asp. Walczak Andrzej Henryk, 15. mł. asp. Wierciński Zbigniew.