Monitor Polski

M.P.2014.974

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 233/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za szczególne zasługi w służbie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostają

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. płk Hajduczenia Mikołaj, 2. ks. mjr Jasica Władysław, 3. ks. mjr Kaproń Rafał Józef, 4. ks. ppłk Kowalczyk Piotr Paweł, 5. ks. ppłk Kozicki Władysław Maciej, 6. ks. Suchecki Jerzy.