Monitor Polski

M.P.2014.921

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 maja 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 220/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bluma Ryszard, 2. Brocki Eugeniusz Marian, 3. Harbuziński Ryszard Henryk, 4. Janicki Zygmunt Czesław, 5. Latko Tadeusz, 6. Małyszka Arkadiusz Jan, 7. Olszowy Arkadiusz Jerzy, 8. Oskierko Stanisław, 9. Rychlik Ryszard, 10. Srech Andrzej Edmund, 11. Straga Sylwester, 12. Wasilewski Marek Konrad, 13. Włodarczyk Julitta Maria.