Monitor Polski

M.P.2014.727

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 142/2014

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Meyza Ewa, 2. Olsztyn Jolanta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Dałek Krzysztof, 4. Koliński Dariusz Piotr, 5. Skupiński Andrzej Ignacy, 6. Żelaźkiewicz Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Żelaźkiewicz Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Boguś Tadeusz Franciszek, 9. Gwiazdowski Marek Antoni, 10. Kołodziejczyk Dariusz Kazimierz, 11. Kopis Zenon Jan, 12. Krupa Tadeusz Leon, 13. Król Sławomir Józef, 14. Malinowski Tadeusz, 15. Mosiński Piotr Andrzej, 16. Przyżycki Marek Stanisław, 17. Rybak Jan, 18. Śliwiński Marian Krzysztof, 19. Waligóra Andrzej Edward, 20. Witkowski Andrzej, 21. Wizner Czesław, 22. Wójciak Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dudek Jan Stanisław,

za zasługi w odkrywaniu i upamiętnianiu prawdziwej historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Mackiewicz Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bednarek Zbigniew, 26. Czechowska Anna, 27. Rudnicki Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Olbrychowski Jarosław.