Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2014.536

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 566/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. chor. szt. Augustyniak Bartłomiej Adam, 2. st. kpr. Domińczak Patryk Marek, 3. płk Fudała Paweł Feliks, 4. ppłk Kęska Cezary, 5. płk Kiełbasa Bogdan Antoni, 6. płk Kudła Zbigniew Jan, 7. płk Michalak Grzegorz Stanisław, 8. ppłk Mikołajczyk Arkadiusz, 9. ppłk Pawlak Cezary Piotr, 10. ppłk Pawłuszko Jerzy Lucjan, 11. płk Stanoch Leon Andrzej, 12. ppłk Stasieczek Stanisław Julian, 13. ppłk Sukiennik Piotr Wiesław, 14. mjr Szewczuk Aleksander Jan, 15. ppłk Tomaszek Krzysztof Jan, 16. ppłk Tomków Piotr Józef, 17. ppłk Wolicki Arkadiusz Adam, 18. płk Wołąs Zbigniew Wit, 19. st. chor. szt. Wszoła Arkadiusz Zbigniew,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. kmdr Białogłowski Zygmunt Stefan, 21. kmdr ppor. Bońkowski Michał Jan, 22. ppłk Chrzanowski Wojciech Krzysztof, 23. kmdr Dawidowicz Janusz Józef, 24. ppłk Glica Marek Janusz, 25. kmdr por. Gnoza Cezary, 26. kmdr Grochowina Jarosław Leszek, 27. kmdr por. Kasiewicz Tadeusz Marek, 28. kmdr por. Konkol Andrzej Robert, 29. kmdr ppor. Mróz Waldemar, 30. kontradm. Teryfter Krzysztof, 31. kmdr Zdonek Krzysztof Lucjan,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. płk Wetoszka Adam Piotr.