Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2014.483

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 544/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

za zasługi w popularyzowaniu wydawnictw książkowych o tematyce historycznej i patriotycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Olesiejuk Jacek Jarosław, 2. Olesiejuk Krzysztof Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Mazurowski Janusz Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Wiśniewska Anna Maria,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rolnictwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Sobiczewski Piotr Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Korbin Małgorzata Urszula, 7. Kosson Ryszard, 8. Pluta Stanisław, 9. Robak Józef, 10. Smolińska Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bieńkowska Małgorzata Maria, 12. Kołtowski Zbigniew Janusz, 13. Szczęsna Teresa,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Miraś Adam Piotr, 15. Radłowski Zbigniew Władysław, 16. Wojtas Jacek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bigus Jacek Zdzisław, 18. Urbańczyk Zdzisław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Fedosiuk Roman, 20. Pawlonka Stanisław Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Nowak Stanisław Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Ostrowska Dorota,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Janicka Ewa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Frankiewicz Danuta Alicja, 25. Kasicka Irena, 26. Miziołek Janina, 27. Urbaniak Barbara Wiesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bednarek Aniela, 29. Janiga-Sadowska Barbara Anna, 30. Kołodziejczyk Maria Magdalena,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Domański Zbigniew, 32. Mielczarek Janusz, 33. Piórkowski Jarosław Andrzej, 34. Rożek Józef, 35. Wiśniewski Dariusz Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Drożdżyk Marcin, 37. Gembic Tadeusz, 38. Piórkowski Marcin, 39. Pytka Stanisław, 40. Wieczorek Ksawery, na wniosek Wojewody Małopolskiego: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki i ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Maciejczak Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Tokarczyk Paweł Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Hajdyła Józef, 44. Piętoń Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

45. Dudek Andrzej Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

46. Zając Stanisław Ryszard,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych oraz rozwoju oświaty

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Wrede Andrzej,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania agroturystyki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Gąsiorowski-Duliba Andrzej, 49. Glapiak Roman Antoni, 50. Matuszewski Wiesław Piotr,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Kowalski Piotr, 52. Smydra Radosław, 53. Wawrzyczek Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Kołodziej Krzysztof Henryk, 55. Ogórka Beata Elżbieta, 56. Sawaryn Katarzyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Botor Witold Kazimierz, 58. Pałka Andrzej, 59. Szendzielorz Aleksander Henryk,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego: za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Poczta Juliusz Sylwester,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Rękosiewicz Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Bukowian Maksymilian, 63. Wojcieszak Józef Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Andrzejak Jan Józef, 65. Bachta Zbigniew, 66. Kłosowicz Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Brodziak Zbigniew Sławomir.