Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2014.347

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 września 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 460/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi dla kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bator Radun Janusz, 2. Dzikowski Krzysztof Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zabytków oraz popularyzacji sztuki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Czubak Agnieszka, 4. Danielewicz-Włodarczyk Iwona Maria, 5. Godziejewski Zbigniew, 6. Górecki Tomasz, 7. Guze Justyna, 8. Latkowska-Romaniuk Jolanta, 9. Nowak Dorota, 10. Reiche Andrzej, 11. Wiercińska Janina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Bastek Grażyna, 13. Bogadańska Anna, 14. Dolińska Monika Teresa, 15. Frąckowiak Ewa, 16. Higersberger Renata, 17. Kasprzak Aleksandra Jolanta, 18. Kurpik Maria Magdalena, 19. Lewandowska Anna, 20. Maleszko Anna Katarzyna, 21. Micke-Broniarek Ewa Teresa, 22. Richter Tamara Marzena, 23. Rypson Piotr, 24. Szelegejd Bogdan Jacek, 25. Tomicka Joanna Agata, 26. Twardecki Alfred Andrzej, 27. Znojewska-Prokop Krystyna Aleksandra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bogaczewicz-Biernacka Elżbieta Leonora, 29. Kłosowski Arkadiusz, 30. Łada Maria, 31. Machulak Mirosława, 32. Masłowska Anna Helena, 33. Mieleszkiewicz Marian, 34. Stefańska Iwona,

za zasługi dla kultury, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kędzielawska Grażyna Stanisława, 36. Mellin Andrzej Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Henke Mirosław Władysław, 38. Matula Jerzy Zygmunt, 39. Sękiewicz-Kisiel Julitta Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Semotiuk Bogusław,

na wniosek Ministra Środowiska:

za popularyzowanie leśnictwa, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Janicki Jarosław Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju edukacji leśnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Karetko Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Czarnuch Tadeusz, 44. Gogolewski Marek, 45. Żak Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Jabłoński Ryszard, 47. Thomas Zbysław, 48. Wiśniewska Bożena Teresa,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Szurowska Edyta,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Jakubowska Maria Krystyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za upowszechnianie kultury regionalnej, za osiągnięcia w hodowli konia huculskiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Sołtysiak Zofia Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Jaklińska Barbara Anna, 53. Michalak Janusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury teatralnej, za osiągnięcia artystyczne

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Pawłowski Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Rzońca Dominik,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Cisek Aleksander, 57. Rup Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bik Janusz Mieczysław, 59. Balawender Marian, 60. Gaweł Jan, 61. Jaślar Jan, 62. Klukiński Andrzej, 63. Kosior Stanisław, 64. Kowal Sławomir, 65. Makowiecki Franciszek, 66. Marszałek Józef, 67. Michno Stanisław, 68. Pietras Zbigniew, 69. Radoń Aleksander, 70. Ryniewicz Marian, 71. Siewierski Antoni Jan, 72. Socha Tadeusz Kazimierz, 73. Wątroba Witold, 74. Wiewiura Stanisław, 75. Wójtowicz Józef,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Budrowski Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Waszkiewicz Cecylia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Budrowska Halina,

za zasługi w działalności na rzecz poprawy warunków życia na obszarach wiejskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Rożuk Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Kwasik Ireneusz,

za zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej kultury ludowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Niegierewicz Alina, 82. Niegierewicz Andrzej,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Kosicka Grażyna, 84. Milecki Piotr Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Adamska Krystyna Maria, 86. Brzeziński Jacek, 87. Ebel Ewa, 88. Wasiewicz Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Dyzmann-Sroka Agnieszka, 90. Pleszewa Anna, 91. Sołtysiak Katarzyna, 92. Strzesak Erwin,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Matuszak Karol Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Sobkowiak Mirosław Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Dobias-Telesińska Hanna, 96. Macutkiewicz Halina, 97. Marcinkowski Stanisław,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Zielony Mirosława.