Nadanie odznaczeń. - M.P.2013.950 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.950

Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 424/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Bieliński Grzegorz, 2. Curzytek Kazimierz, 3. Dętka Wiesław, 4. Frąckiewicz Zbigniew, 5. Głowacki Sławomir Ignacy, 6. Gmur Henryk, 7. Kędzierski Edward Franciszek, 8. Poźniak Maria, 9. Różewski Andrzej Marian, 10. Skuratowski Paweł, 11. Załęska-Kowalska Teresa.