Nadanie odznaczeń. - M.P.2013.946 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.946

Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 374/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki i oświaty, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Dębska Bożena, 2. Fic Stanisław Bogdan, 3. Frąszczak Jan, 4. Huruk Stanisław, 5. Kupczyk Adam, 6. Nowak-Starz Grażyna, 7. Prusiński Janusz, 8. Szemberg Tomasz Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Banasiak Jacek, 10. Ciepliński Krzysztof, 11. Domarzewski Andrzej Kazimierz, 12. Ławski Jarosław Mariusz, 13. Mironowicz Eugeniusz, 14. Trojańska Małgorzata Halina, 15. Żebrowska Aleksandra,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Antoszewski Zbigniew, 17. Bajkowski Tomasz, 18. Bożyk Stanisław Stefan, 19. Konieczna Izabela Kinga, 20. Kozanecki Marcin Ziemowit, 21. Sawicki Krzysztof, 22. Stolińska Anna Lidia, 23. Waindok Andrzej Paweł, 24. Zimon Jan Sylwester.