Nadanie odznaczeń. - M.P.2013.939 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.939

Akt indywidualny
Wersja od: 25 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 411/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Andrysiak Tomasz Kazimierz, 2. Barczyk Gerard, 3. Bednarek Edmund, 4. Biernacki Zdzisław Bolesław, 5. Bogucki Włodzimierz Jan, 6. Falkowski Henryk Marian, 7. Janas Piotr Antoni, 8. Juzwuk Ryszard, 9. Kowalski Lech Zbigniew, 10. Kowalski Piotr, 11. Kozłowski Piotr, 12. Ląkiert Marek, 13. Mostowski Piotr, 14. Multan-Światkiewicz Joanna Sabina, 15. Muskała Piotr Paweł, 16. Muzyczuk Maciej Kazimierz, 17. Narożna Małgorzata Halina, 18. Okoń Jacek Czesław, 19. Pięta Jan, 20. Pikuta Jerzy Jan, 21. Płowaś Zbigniew Marian, 22. Pomorska Grażyna Irena, 23. Radzikowska Anna Danuta, 24. Rudzki Henryk, 25. Starosta Władysław Wiesław, 26. Troszczyłów Wojciech, 27. Wnuk Grzegorz Bolesław, 28. Woźniak Tadeusz Jacek, 29. Wyżgoł Jan Józef, 30. Zachmyc Henryk, 31. Złoczewska Sabina Irena.