Monitor Polski

M.P.2013.934

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 356/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa historyczno-kulturalnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sawicka Barbara Janina, 2. Sawicka Danuta Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Kobielec Aleksandra Wiktoria, 4. Machowczyk Elżbieta Teresa, 5. Sula Dorota Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Choptiany Grażyna Danuta, 7. Małek Aneta Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Górecki Mirosław Józef, 9. Herba Zbigniew, 10. Smaga Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bilski Tomasz, 12. Zając Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Najman Andrzej Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Liberka Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony zdrowia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Odonicz-Czarnecki Jerzy Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

16. Adamczyk Janusz Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania czytelnictwa

17. Rojek Janina,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Białożyński Adam, 19. Meller Władysław, 20. Stelmaszewski Radosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Lewandowski Adrian Miłosz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania Uniwersytetów Trzeciego Wieku

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Berner Lidia,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dalkowska Teresa, 24. Gąsiorowska Zdzisława Sabina, 25. Olczyk Mariola Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Cieślak Małgorzata Barbara, 27. Grabarz Małgorzata Katarzyna, 28. Kielanowicz-Marciniak Janina Henryka,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Gałęska Jolanta Halina, 30. Grzesiak Małgorzata Zofia, 31. Krysiak Renata Agnieszka, 32. Urlik Agnieszka Monika, 33. Wojdyńska-Kusiak Wioleta Magdalena,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Dąbrowski Leszek Jacek, 35. Frątczak Zdzisław, 36. Urbański Janusz Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bugajak Szymon Paweł, 38. Kuligowski Cezary, 39. Spławski Maciej Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Burdyka Anna Jolanta, 41. Dzierzyk Zygmunt Andrzej, 42. Ignaczak Jarosław Józef, 43. Kuczyński Zbigniew, 44. Zieliński Paweł,

za zasługi w popularyzowaniu wiedzy historycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Olszowiec Roman,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kutkowski Janusz,

za zasługi w promowaniu i upowszechnianiu tradycji ludowych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Celeban Dorota Marianna, 48. Kałużna Leonarda, 49. Kieruzel Helena, 50. Kopacka Teresa Henryka, 51. Olczak Alfreda Marianna, 52. Pawełoszek Wiesława, 53. Pędziwiatr Helena Marianna, 54. Różycka Ilona, 55. Słomian Cecylia, 56. Szczepanik Krystyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Drabik Tadeusz, 58. Jasek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Miśkowiec Stanisław, 60. Opałka Bogdan Jerzy, 61. Pyjos Artur Marian, 62. Stopka Jan,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Górska Dorota, 64. Górski Jan, 65. Niklewicz Teresa Barbara, 66. Prószyńska Elżbieta, 67. Szleszyńska Elżbieta,

za zasługi w promowaniu i upowszechnianiu tradycji ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Sidz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Ondruch Mariusz Adam, 70. Pasieka Grzegorz, 71. Trochimowicz Elżbieta, 72. Zajkowska-Grzywa Beata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Burda Jerzy Artur, 74. Burel Urszula, 75. Orzel Bogumiła,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Lasoń Andrzej,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: za osiągnięcia artystyczne:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Karpińska-Lipnicka Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Czarkowski Marian Józef, 79. Fertacz Joanna, 80. Szymańska Wiesława Grażyna,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Kowalski Jarosław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Kemnitz Edward Bernard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Rzeczycka Grażyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Rożek Roman,

za zasługi na rzecz obronności kraju, za popularyzowanie historii oręża polskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Böhm Tadeusz Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Rochowiak Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Banaszczyk Katarzyna, 88. Nawrocki Wojciech, 89. Stebach Maciej Marek, 90. Szubert Marcin, 91. Żaczek Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za osiągnięcia artystyczne:

92. Czekała Przemysław, 93. Dziurla Piotr Jerzy, 94. Hoffmann Artur, 95. Hylla Robert, 96. Lewandowski Piotr Antoni, 97. Marciniak Leszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i Ratownictwa Wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej

98. Dopierała Bogumił Grzegorz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju edukacji

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Żukiert Iwona Antonina Wiesława,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Wróblewski Ireneusz.