Nadanie odznaczeń. - M.P.2013.920 - OpenLEX

Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.920

Akt indywidualny
Wersja od: 21 listopada 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 353/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za zasługi męstwa i odwagi w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju

KRZYŻEM WOJSKOWYM

1. st. szer. Leśniak Piotr Roman,

za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

2. wiceadm. Demczuk Ryszard Szczepan, 3. kmdr por. Wypijewski Jarosław Jerzy.