Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2013.366

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2013 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 stycznia 2013 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 14/2013

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Brandt Benedykt Andrzej, 2. Charzyński Tadeusz Konstanty, 3. Cwojdzińska Gabriela Teresa, 4. Drozd Kazimierz, 5. Dziółko Wojciech Piotr, 6. Gajdamowicz Jadwiga Kazimiera, 7. Garbowicz Krzysztof, 8. Gólski Ludwik Łucjan, 9. Grzybowski Andrzej, 10. Hara Ryszard, 11. Hejneman Konrad Zbigniew, 12. Hukiewicz Kazimierz, 13. Jachman Włodzimierz Leszek, 14. Janiec Jan Zbigniew, 15. Karski Henryk, 16. Kiszkis Halina, 17. Kłosowski Bogumił Józef, 18. Kowalczyk Andrzej Wojciech, 19. Krupot Piotr, 20. Leoniak Jerzy, 21. Malida Zbigniew Adam, 22. Małecki Roman Stanisław, 23. Markieton Jadwiga Maria, 24. Markowski Jan, 25. Mielcarek Tomasz Henryk, 26. Monarcha Jan, 27. Mordak Edward, 28. Ochnio Hieronim, 29. Olszewski Bogusław, 30. Pawełczyk Grzegorz Andrzej, 31. Pietkiewicz Tadeusz, 32. Piwowarczyk Henryk Antoni, 33. Poniatowski Kazimierz, 34. Popielarski Marek, 35. Różycki Stanisław, 36. Siwacki Ryszard, 37. Skopowski Stanisław Marek, 38. Smak Mieczysław, 39. Walczak Roman Józef, 40. Wąsowski Ryszard Eustachiusz, 41. Wilk Mieczysław, 42. Witek Elżbieta Barbara, 43. Wolny Edward Henryk, 44. Zarzycki Andrzej Dariusz, 45. Zieliński Mieczysław Kazimierz.