Monitor Polski

M.P.2012.957

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lipca 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 359/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), za zasługi na rzecz popularyzacji i upamiętniania Powstania Warszawskiego odznaczeni zostają

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borycki Rafał, 2. Denst Mariusz, 3. Dobaczewski Hubert Marcin, 4. Dzierżanowski Maciej, 5. Jastrzębski Michał, 6. Pokorski Jakub, 7. Różański Filip Jacek.