Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2012.463

Akt indywidualny
Wersja od: 2 lipca 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2012 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 13/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

1. Borkowski Józef, 2. Dębowski Stanisław, 3. Dubas Mieczysław Roman, 4. Duda Czesław Jan, 5. Grott Elżbieta, 6. Janas Tadeusz Józef, 7. Konstantinidis Jorgos, 8. Kos Kazimierz Franciszek, 9. Kowalczyk Jerzy, 10. Kurowska Irena Erika, 11. Lenart Wiesława, 12. Łempicki Robert, 13. Mazur Zygmunt, 14. Mieczkowski Ireneusz, 15. Morawski Krzysztof Mirosław, 16. Nowakowski Jan, 17. Olkiewicz Jan, 18. Paluch Józef Tomasz, 19. Pigan Tadeusz, 20. Pyskło Jerzy, 21. Rybicki Sławomir Piotr, 22. Treffler Franciszek, 23. Wolańska Anna Maria, 24. Ziemiński Roman.