Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2012.433

Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2012 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 720/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

1. st. sierż. Gostkowski Paweł, 2. asp. Lebiedowicz Marcin, 3. asp. Litewka Tomasz Piotr, 4. st. str. Łepik Dawid, 5. st. sierż. Małecki Maciej Wojciech, 6. sierż. Podbielski Michał, 7. Traczyk Marcin,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

8. Gorczyca Konrad Paweł, 9. Kacperowicz Anna,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

10. Mańkowski Ludwik.