Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.103.1035

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 414/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych odznaczeni zostają

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI

1. kpt. Bachorz Krzysztof, 2. kpt. Banach Andrzej, 3. kpt. Cecotka Jerzy Józef, 4. mjr Chabielski Paweł Janusz, 5. kpt. Domińczyk Radosław, 6. mł. chor. szt. Dusza Maciej Norbert, 7. gen. bryg. Dziedzic Jan, 8. kpt. Kosycarz Hubert, 9. ppłk Kujawa Andrzej Józef, 10. st. sierż. Łosak Waldemar Adam, 11. kpt. Marszałek Piotr, 12. st. sierż. Opieka Artur, 13. kpt. Sabiniarz Jan Paweł, 14. kpt. Wyka Paweł Stanisław, 15. kpt. Zaczek Przemysław.