Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.103.1034

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 413/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, odznaczeni zostają:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek

WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk Badurski Dariusz, 2. płk Balak Bogusław Kazimierz, 3. płk Bartłomiejczak Waldemar Jerzy, 4. ppłk Bieganowski Robert, 5. płk Brona Wiesław Jan, 6. płk Brzoza Andrzej, 7. ppłk Chojnacki Bogdan Mirosław, 8. płk Domżalski Krzysztof, 9. gen. bryg. Duleba Zygmunt, 10. ppłk Gajewski Jerzy, 11. płk Gęsior Janusz Stanisław, 12. gen. broni Gruszka Edward Jan, 13. ppłk Hefner Dariusz, 14. ppłk Jakielski Wojciech, 15. ks. ppłk Jakubiak Andrzej, 16. płk Jankowski Jerzy Kazimierz, 17. płk Jastrzębski Jerzy, 18. ppłk Kamiński Robert Dariusz, 19. ppłk Kącki Czesław Stanisław, 20. płk Kmita Cezary Lech, 21. ppłk Komar Paweł, 22. ppłk Kretkowski Grzegorz, 23. płk Kubiński Marek, 24. płk Kuchta Krzysztof Zygmunt, 25. ppłk Kupidura Przemysław Arnold, 26. płk Kurek Tadeusz, 27. gen. dyw. Lamla Paweł Mirosław, 28. płk Matuszewski Wojciech, 29. ppłk Matysiak Wiesław Waldemar, 30. płk Matyszczyk Lech Zbigniew, 31. ppłk Mazurkiewicz Jacek Krzysztof, 32. płk Michailiuk Bogdan, 33. płk Mucha Krzysztof Andrzej, 34. płk Orzechowski Eugeniusz, 35. ppłk Piotrowski Zbigniew Andrzej, 36. płk Podlipny Arkadiusz Cezary, 37. ppłk Polakowski Zbigniew Feliks, 38. płk Potocki Mirosław, 39. ppłk Przybysz Tadeusz Jan, 40. ppłk Sierakiewicz Krzysztof, 41. płk Solarz Jarosław Marian, 42. ppłk Stanisławek Piotr Lech, 43. ppłk Stankiewicz Włodzimierz, 44. ppłk Surma Zbigniew Dariusz, 45. ppłk Szewczyk Marek Wiktor, 46. gen. dyw. Szymański Krzysztof Jan, 47. płk Tomaszewski Mariusz Kazimierz, 48. płk Witt Jarosław Karol, 49. ppłk Zahor Mirosław, 50. ppłk Zarębiński Bogdan Piotr, 51. ppłk Zbrzeżny Grzegorz Stanisław,

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek

MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. kontradm. Ambroziak Marian Jan.