Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2011.34.412

Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2011 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 2011 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 36/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za zasługi dla obronności i suwerenności kraju

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Misiak Grzegorz,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za zasługi w działalności na rzecz społeczności rolniczej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Wadiak Renata Stanisława,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Anioł-Strzyżewska Krystyna Maria,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej geologii

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Rywocka-Kenig Krystyna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

5. Fiodorów Piotr,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Rachuba Łucja,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

7. Tomaszewski Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Grygorcewicz Ryszard Tadeusz, 9. Jasińska-Cepin Maria, 10. Kotwicka Halina, 11. Suchojad Czesław Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

12. Mrajski Andrzej Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Biernacki Jan, 14. Gnych Mariusz, 15. Hrynczyszyn Adam, 16. Kiciliński Jan, 17. Koza Czesław, 18. Łukasik Józefa, 19. Pawlus Czesław, 20. Rolska Beata, 21. Smektała Grażyna, 22. Staszczak Jerzy, 23. Szponar Marek Zdzisław, 24. Wawrowski Tadeusz Bogumił,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Cierniewska Zofia, 26. Dochniak Jan, 27. Lech Piotr Józef, 28. Łysoń Grażyna Teresa, 29. Patkowski Leon Janusz, 30. Petryków Józef, 31. Próchniak Jerzy Piotr, 32. Psiuk Piotr, 33. Wachowiak Henryk, 34. Żyto Kazimierz Wacław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Katolik Zygmunt Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Pietraszewski Michał,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w kultywowaniu pamięci o wysiedleniach i pacyfikacji Zamojszczyzny:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Bielak Adam, 38. Chrzanowski Kazimierz, 39. Dziwota Teresa Emilia, 40. Gnyp Lucjan, 41. Holko Stanisław, 42. Lizut Tadeusz Bogdan, 43. Matwiejczuk Władysława, 44. Nieckarz Stefania, 45. Pol Jerzy, 46. Surmacz Stanisław, 47. Trześniewski Ryszard Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Wszoła Lucyna Marta,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Łukasik Andrzej, 50. Zyska Adam Mirosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Gregorczyk Jacek, 52. Koszuk Urszula Maria, 53. Kozak Leszek Stanisław, 54. ks. Mizura Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Karczewski Wiesław Henryk,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Kowalczyk Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Jóźwiak Andrzej, 58. Wojciechowski Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla rozwoju Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Bańka Barbara Katarzyna, 60. Broński Krzysztof,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Bednarek Tadeusz, 62. Giza Tadeusz Stanisław, 63. Grądziel Wacław Antoni, 64. Janikowski Czesław, 65. Ogorzały Stanisław, 66. Różycki Zygmunt Józef, 67. Sas Kazimierz, 68. Weimer Daniel Krzysztof, 69. Zdeb Stefan, 70. Ziółkowski Adam, 71. Żabecki Zygmunt Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Twaróg Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Juszczyk Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Biernat Kazimierz, 75. Bulanda Dariusz, 76. Fyda Kazimierz, 77. Gnutek Grzegorz, 78. Plewa Zygmunt Tadeusz, 79. Saks Jan, 80. Sobczak Jerzy Kazimierz, 81. Tworzydło Czesław, 82. Wielocha Krzysztof,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zaangażowanie w niesieniu pomocy w czasie akcji przeciwpowodziowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Głuchowski Wojciech, 84. Wirtek Stanisław Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Bąk Tomasz, 86. Bieńkowski Rafał, 87. Ciurzyński Zdzisław, 88. Czupryniak Arkadiusz, 89. Deka Tomasz, 90. Drzewiecki Zbigniew Marek, 91. Dzik Marek, 92. Golejewski Krzysztof Janusz, 93. Goślicki Mateusz, 94. Grądziel Jerzy, 95. Jackowski Mariusz, 96. Kempczyński Stanisław, 97. Kocon Michał, 98. Komorowski Bartłomiej, 99. Kornacki Andrzej Marek, 100. Ksyna Bogusław, 101. Kultys Stanisław, 102. Kwiatkowski Antoni, 103. Oziembło Grzegorz, 104. Pyczek Tomasz Andrzej, 105. Rzeczkowski Włodzimierz, 106. Skołożyński Andrzej Janusz, 107. Smolarczyk Sławomir, 108. Sowiński Andrzej Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Bisialski Krzysztof, 110. Moczuło Józef, 111. Tośka Wiesław,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Motorowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Pańka Marek, 113. Prymula Zbigniew Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Strzelecki Jarosław Andrzej,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Bać Leszek Andrzej, 116. Chowaniec Krystyna Cecylia, 117. Pietruszka-Zasadny Alicja, 118. Strojny Władysław, 119. Wojtuszewska Ewa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Czajka Waldemar Andrzej,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Seweryn Wacław, 122. Treder Zygmunt Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123. Bistroń Kazimierz Jan, 124. Conradi Jerzy Józef, 125. Kuberna Mirosława, 126. Pelcer Piotr, 127. Winczewski Leszek,

za zasługi w krzewieniu kultury kaszubskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Regliński Robert,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

129. Bartosz Beata Maria, 130. Klawikowska Bożena Maria, 131. Siebert Andrzej Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Miłosz Agnieszka Małgorzata, 133. Pukszta Grzegorz Jan, 134. Siebert Krystyna,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Przywara Adam,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Kawulok Marta Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Tomecka Grażyna Barbara,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Kurzeja Krzysztof Paweł,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Nowicki Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Siwiec Mariusz, 141. Strzelecki Zbigniew,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

142. Nowicz Irena Krystyna, 143. Schulz Kazimiera,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

144. Jankowiak Marek, 145. Juszczak Mirosław Kazimierz,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Bajerska Grażyna, 147. Kałużny Andrzej, 148. Piotrowski Stefan,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

149. Cytacka Anna, 150. Pawlak Józef,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Gierszewska Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Świątek Władysława.