Monitor Polski

M.P.2009.78.971

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 grudnia 2009 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2009 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 183/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Ks. Krasuski Adam Jerzy, 2. Łukasik Jan Władysław, 3. Obara Stanisław Wacław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Konieczny Mirosław Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kowalcze Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kukulak Władysław,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli trzody chlewnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Czarniak Krzysztof Zbigniew, 8. Gołaś Mieczysław, 9. Januszewski Czesław Wincenty, 10. Januszewski Ignacy Józef, 11. Kopeć Jan, 12. Małecki Andrzej Leszek, 13. Mystkowski Zygmunt, 14. Walterski Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Barełkowski Paweł, 16. Bociański Eugeniusz Grzegorz, 17. Kałużny Stanisław Andrzej, 18. Wojnarowski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Balcerek Jarosław Ignacy,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz samorządu lekarsko-weterynaryjnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Grupiński Tomasz Korneliusz, 21. Krzemiński Jacek, 22. Kudyba Emilian Augustyn, 23. Satora Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Bąk Krzysztof Lucjan, 25. Gajewski Zdzisław Tadeusz, 26. Laudański Przemysław Romuald, 27. Moskal Andrzej Grzegorz, 28. Radzikowski Marek Stanisław, 29. Skrzypiec Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Burmańczuk Zdzisław Edmund, 31. Hańczuk Józef, 32. Strawa Krzysztof,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Bortliczek Ryszard, 34. Cygler Przemysław Tadeusz, 35. Drożdżyński Józef, 36. Jasiński Tadeusz, 37. Kisiel Marek, 38. Michalczuk Maria Teresa, 39. Sagan Waldemar, 40. Wojno Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Błaszczyk Ryszard Zbigniew, 42. Bykowski Marek, 43. Gołaszewski Andrzej, 44. Jankowski Piotr Bolesław, 45. Karski Juliusz, 46. Kiszczak Andrzej, 47. Kobienia Waldemar, 48. Popko Artur Maciej, 49. Rutkowski Jacek, 50. Winkler Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Skrocki Tadeusz, 52. Trybuch Marta Anna,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. mł. insp. Modrzyk Ryszard Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. asp. szt. Czarnecki Mirosław, 55. mł. insp. Domaradzki Czesław Jerzy, 56. asp. Folmer Zenon, 57. podinsp. Gromniak Sławomir, 58. insp. Hultajski Zbigniew, 59. nadkom. Kamienowski Grzegorz, 60. mł. insp. Lach Jan Stanisław, 61. podinsp. Lech Maciej, 62. mł. insp. Lemański Witold, 63. nadkom. Machowski Andrzej, 64. nadkom. Pawelczyk Janusz Andrzej, 65. nadkom. Welc Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. mł. asp. Adamczak Tadeusz, 67. podinsp. Bajrasz Krzysztof Aleksander, 68. podinsp. Biernacka Małgorzata Maria, 69. nadkom. Bilski Janusz, 70. Bobkowska Jolanta Janina, 71. nadkom. Chmiel Włodzimierz, 72. podkom. Cieślak Marek, 73. nadkom. Długosz Małgorzata Maria, 74. nadkom. Gliga Hubert Edmund, 75. asp. szt. Główczyk Artur Antoni, 76. st. asp. Gołębiewski Grzegorz, 77. nadkom. Januszkiewicz Maciej Rafał, 78. Jasiński Zbigniew Kazimierz, 79. nadkom. Kapsa Mirosław, 80. st. asp. Karwowski Tomasz, 81. asp. szt. Kierzkowska Elżbieta Urszula, 82. podkom. Klimek Zbigniew Czesław, 83. nadkom. Kołodziejczak-Milewska Anna, 84. asp. Konior Roman, 85. Konończuk Ewa Krystyna, 86. Kubiak Ryszard, 87. nadkom. Kühl Krzysztof Marcel, 88. podinsp. Kulesza Krzysztof Jan, 89. nadkom. Kuszpa Wiesław Jan, 90. asp. szt. Mazurek Artur, 91. mł. asp. Pawszyk Andrzej Jan, 92. st. asp. Piętka Damian Antoni, 93. asp. szt. Płóciennik Sławomir, 94. asp. szt. Potoczny Bogdan, 95. asp. Pyszka Andrzej, 96. asp. szt. Rogula Zbigniew Andrzej, 97. Sawicki Jakub, 98. nadkom. Ścisły Mirosław Tomasz, 99. mł. asp. Wasilewski Krzysztof, 100. asp. Witkoś Damian, 101. podinsp. Wojtaś Waldemar, 102. st. asp. Wojtkowski Ireneusz Dariusz, 103. podinsp. Zubel Zbigniew,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

104. Bieliński Marek Jan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Bielicki Jerzy Marian, 106. Cemel Edwin Jan, 107. Dereziński Janusz, 108. Juszczyński Władysław, 109. Łoś Kazimierz, 110. Sebastyańczyk Mirosław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Marciniak Ryszard Józef, 112. Ks. Andrzejczak Jan, 113. Mojzesowicz-Bilewska Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

114. Sarnecki Stanisław, 115. Trzpis Andrzej, 116. Zalewski Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Majewski Eugeniusz, 118. Wojtera-Moskal Grażyna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Kucharski Tadeusz, 120. Sikorski Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Anaszewski Janusz, 122. Biernacki Jan, 123. Cieślakiewicz Jerzy, 124. Czerwiński Ryszard Waldemar, 125. Kostrzewski Ryszard, 126. Krzyżanowski Roman, 127. Lewandowski Izydor, 128. Lewczyński Jacek, 129. Liszaj Marian, 130. Malinowski Andrzej Stanisław, 131. Nowicki Paweł Piotr, 132. Orędowski Tomasz, 133. Piechowski Marian, 134. Rakowski Jarosław, 135. Świerczyński Mieczysław, 136. Wilkowski Kazimierz,

za zasługi w promowaniu kultury polskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Pilarski Zbysław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. brat Siedlecki Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Serafin Barbara,

na wniosek Wojewody Lubuskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Bielawski Stefan Bronisław, 141. Kononowicz Krzysztof Stanisław, 142. Strzelczak Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

143. Caban-Korbas Jadwiga Anna, 144. Micinowska Teresa Jadwiga, 145. Sadowy Stanisław, 146. Szablowska Maria Małgorzata, 147. Zegiel Wiesława Zdzisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

148. Grotowski Mirosław Marek, 149. Marcinkowska Bogusława Teresa,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

150. Jakubowski Zbigniew,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Grzywaczewska Stanisława, 152. Iwaszkiewicz Adam Bogdan, 153. Kęska Alina Antonina, 154. Schab Zofia Anna, 155. Skoczek Wojciech Zbigniew, 156. Woszczyk Leon Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

157. Brodowski Edmund, 158. Filipczak Robert Kazimierz, 159. Grzyb Adam Lucjan, 160. Jastrzębski Wacław, 161. Kaczmarski Mieczysław, 162. Kobierski Henryk, 163. Korbus Tadeusz, 164. Kornacki Stefan, 165. Milczarek Tadeusz, 166. Niewiadomska Marianna Zofia, 167. Ostojski Ryszard Józef, 168. Skoneczna-Gola Lidia Aniela, 169. Szcześniak Stanisław, 170. Ziernik Stanisław,

za zasługi w rozwijaniu przyjaźni polsko-węgierskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Budziarski Andrzej, 172. Felińczak Mirosław Edward, 173. Wasilewska Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

174. Hankiewicz Monika Katarzyna, 175. Kwapińska-Zwierzchowska Elżbieta Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

176. Ligocka Zofia, 177. Sierota Wiesław Franciszek, 178. Wiktorowicz Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

179. Dębowski Jan, 180. Kopek Piotr Andrzej, 181. Nowak Michał Piotr, 182. Nowakowski Krzysztof Józef, 183. Owczarek Antoni, 184. Ks. Pacholik Kazimierz, 185. Plisiecki Marcin, 186. Rój Henryk Karol, 187. Stańczyk Zofia Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

188. Andrzejewska Jolanta Ewa, 189. Bugaj Doroteusz, 190. Grygielski Zbigniew Andrzej, 191. Śmiechowska Marianna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

192. Wejman Ludwik,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Kolago Maria Barbara, 194. Pałac Aleksander, 195. Pysznik Władysław Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Kot Sylwester, 197. Kowalczyk Henryk Szczepan,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

198. Kamieński Zbigniew, 199. Komenda Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

200. Hrycelak Ryszard, 201. Rybak Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

202. Goleniowski Witold, 203. Sieczkowski Edward,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polaków zamieszkałych na terenie Litwy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

204. Zagłoba Bogumiła Emilia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Domańska Zofia, 206. Zasławski Janusz Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

207. Filip Marianna, 208. Fuks Stanisław Stefan, 209. Machola Maria Elżbieta, 210. Nowak Zbigniew, 211. Sapiński Andrzej, 212. Sawicki Zdzisław, 213. Sroka Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Daszewska Bożena Teresa, 215. Dobkowski Bogusław, 216. Tuźnik Bogumiła,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

217. Drozdowski Andrzej Ryszard, 218. Drzewiecki Ryszard, 219. Dziemiańczyk Karol Paweł, 220. Kutełło Leon, 221. Rybak Wojciech, 222. Szablewski Bronisław, 223. Teodoruk Andrzej, 224. Wojcech Zygmunt Władysław, 225. Wróż Jerzy,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

226. Bobruk Tomasz Konrad, 227. sierż. Freitag Marcin Piotr, 228. nadkom. Gołaski Tomasz, 229. sierż. Jóźwik Kacper Janusz, 230. sierż. szt. Jurkowski Jarosław Grzegorz, 231. sierż. Trukszyn Tomasz Mieczysław,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

232. Świerszczak Emil Artur.