Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2008.90.782

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 listopada 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 69/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz środowiska osób niewidomych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jakubowska Helena, 2. Pawlukiewicz-Rehlis Grażyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Busłowicz Igor, 4. Chmiel Kornel, 5. Tomaszewska Anna,

za zasługi w popularyzowaniu historii Wojska Polskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Otrębski Tomasz Bartłomiej,

na wniosek Ministra Sportu i Turystyki

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Leszczyński Lech Mirosław, 8. Pankiewicz Lech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Gralec Marek Ryszard,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości

za zasługi w działalności penitencjarnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. ks. Wojtas Paweł Wiktor,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ratownictwa wodnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Szyłejko Jacek Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gicewicz Sławomir Marek, 13. Jankowski Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Wilhelmi Milan Wojciech, 15. Zalewski Tomasz Stanisław,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Drybańska Bożena Maria, 17. Dyląg Stanisław Ludwik, 18. Świerczyński Henryk,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Zieliński Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Adamczewski Marek Alojzy, 21. Cybertowicz Jan, 22. Flis Ireneusz, 23. Krużewski Jerzy Andrzej, 24. Polak Andrzej, 25. Rybacki Kazimierz, 26. Walkowiak Bogdan, 27. Zasada Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Celmer Stefan, 29. Chenc Roman, 30. Czołgowski Ignacy, 31. Dębosz Zbigniew, 32. Konieczka Andrzej Józef, 33. Krzyżaniak Zenon, 34. Laskowski Bogdan, 35. Maciejewski Stanisław Leon, 36. Nowacki Jan, 37. Olszowy Jan, 38. Pawłowski Maciej, 39. Szemborski Sławomir, 40. Szpringer Jacek, 41. Szulc Leszek Kazimierz, 42. Śledzik Danuta, 43. Walczak Henryk, 44. Wilma Jan, 45. Wiśniewski Marek Jan, 46. Wiśniewski Wiesław Marek, 47. Włodarczak Marek Janusz, 48. Wolski Piotr Jerzy, 49. Wołoszyn Grzegorz, 50. Zmierczak Zbigniew Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Buława Roman, 52. Tomas Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Krakowiak Dariusz Piotr,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

54. Miturska Helena,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Bielecka Krystyna Janina, 56. Bielak Zdzisława Teresa, 57. Bolesławski Wacław, 58. Dobosz Stanisław, 59. Gierszon Urszula Jolanta, 60. Karabowicz Tadeusz, 61. Karykowska Wiesława, 62. Martinka Teresa, 63. Truskolaska Anna,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Dajnowska Anna, 65. Pop Marianna, 66. Tyburski Stefan, 67. Zamoyski Marcin,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Dudek Henryk, 69. Kropornicki Władysław, 70. Kurzyńska Dorota Józefa, 71. Łój Wanda, 72. Margol Stanisław, 73. Mazur Donata, 74. Nowaczewski Stanisław Franciszek, 75. Nowak Bolesław Grzegorz, 76. Pastuszak Danuta Janina, 77. Piwko Adam, 78. Podleś Agata Irena, 79. Pszenniak Gustaw, 80. Pszenniak Józef, 81. Rak Wiesława, 82. Roczkowski Tadeusz, 83. Saja Marian Józef, 84. Soboń Seweryn, 85. Stępnik Stanisław, 86. Tryniecka Henryka, 87. Ulanowski Kazimierz, 88. Wąsek Waldemar Gustaw,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Pecyna Eugeniusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Głąb Stanisław Henryk, 91. Ładniak Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Buczyński Jan Stanisław, 93. Czapski Jan Marian, 94. Filipiuk Andrzej, 95. Jabłoński Józef, 96. Jarmuł Stanisław, 97. Laszuk Wacław, 98. Lipiński Mieczysław, 99. Litwiniuk Zygmunt Stanisław, 100. Osowski Zbigniew Antoni, 101. Pacholczuk Ryszard, 102. Pąk Aleksander, 103. Radkiewicz Stefan Andrzej, 104. Rozwód Andrzej, 105. Sadowski Józef, 106. Świrski Krzysztof, 107. Teresiński Grzegorz, 108. Trochimiuk Adam, 109. Trochimiuk Tadeusz,

za zasługi w kultywowaniu folkloru ludowego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Bednarz Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Bednarz Teresa,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Fraczek Marek Czesław, 113. Nastalski Mariusz Tomasz, 114. Pacholski Artur Mirosław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Piskun Ryszard Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Olejnik Dariusz Michał,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Jaworski Tadeusz, 118. Śnieżek Danuta Franciszka, 119. Sztembartt Halina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Grabowski Stanisław, 121. Iwulski Mieczysław Tadeusz, 122. Kasprzycki Władysław, 123. Klęczar Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

124. Genowska Alicja, 125. Sala Adam,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Borys Waldemar, 127. Jeziorska Maria Bernardyna, 128. Kozyra Jerzy, 129. Leyko Zbigniew Andrzej, 130. Marzec Karol Czesław, 131. Matyasik Antoni Jan, 132. Skleniarz Włodzimierz, 133. Wydrych Bogusław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Świder Stanisław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Bańdura Edward, 136. Główka Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

137. Bajgrowicz Eugeniusz Bolesław, 138. Jaskowiak Jan, 139. Kulka Wawrzyniec, 140. Pieczara Józef, 141. Skwarek Jan, 142. Sobinek Stanisław Marek, 143. Śliwiński Józef, 144. Wądrzyk Tadeusz, 145. Węgrzyn Władysław, 146. Wójtowicz Kazimierz Tadeusz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

147. Bachanek Krystyna Franciszka, 148. Prus-Wiśniewski Wojciech Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Piliński Adam Szczepan,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za zasługi w popularyzowaniu dziejów oręża Wojska Polskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Taborski Jacek,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Glazar Kazimierz, 152. Jasiński Władysław, 153. Jurek Władysław, 154. Szybiak Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

155. Gąska Jan, 156. ks. Rusin Mieczysław, 157. Szczepański Jan Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Blok Władysław, 159. Bury Zbigniew, 160. Chrabąszcz Andrzej, 161. Chrobak Adam, 162. Daszykowski Stanisław, 163. Flejszar Kazimierz Władysław, 164. Jurzysta Marek, 165. Krauz Stanisław, 166. Kucaj Jan Piotr, 167. Szczęch Julian, 168. Śpiewak Wiesław Józef, 169. Węgrzyn Mieczysław Filip, 170. Zieliński Wiktor Feliks,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Landowski Krzysztof, 172. Popławski Mariusz,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173. Gojowczyk Maria Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania kultury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

174. Cierniak Joanna Elżbieta, 175. Danielska Beata, 176. Hankus Piotr Zenon, 177. Korpusik Monika, 178. Korpusik Piotr, 179. Lebiecka Grażyna, 180. Mazur Piotr, 181. Migocz Izabela, 182. Pyda-Chrobok Beata, 183. Seniów Izabela, 184. Świątek Jarosław, 185. Wzorek Kazimierz Stanisław,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

186. Drożdżał Józef, 187. Jabłoński Stanisław Jan, 188. Rembosz Wacław, 189. Rumas Mieczysław, 190. Urbaniak Wincenty,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

191. Żuralski Jerzy,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

192. Suchora Władysław Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. Bereszyńska Iwona, 194. Bryszak Eugeniusz Krzysztof, 195. Galusik Zenon, 196. Urban Izabela,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

197. Grochowy Jan, 198. Lew Dorota Krystyna, 199. Lira Rajmund Roman, 200. Nowacki Tadeusz Edmund, 201. Piechel Piotr Jan, 202. Snela Wiktor Roman,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

203. Fonżychowski Ryszard, 204. Mieszała Teodor, 205. Wawrzyniak Andrzej, 206. Zięta Czesława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

207. Jankowiak Krzysztof, 208. Klapiszewski Jerzy, 209. Moś Jan,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przyrody i środowiska:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

210. Gajowniczek Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

211. Dąbrowska-Gruszczyńska Małgorzata Maria, 212. Łabaziewicz Barbara, 213. Matwiejko Elżbieta Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Brzozowska Maria Romualda, 215. Czernichowski Józef, 216. Dziubak Marcin Krzysztof, 217. Heiser Marek, 218. Jaźwińska-Koss Renata Stanisława, 219. Jędras Andrzej, 220. Kmieć Mariola, 221. Kowalski Jacek Józef, 222. Kucal Edyta Agata, 223. Lal Monika Mirella, 224. Łukawska Ewa Stanisława, 225. Płatek Maria Weronika, 226. Petryniak Żanetta Ewa, 227. Piotrowska Bożena Grażyna, 228. Schiller Marek Antoni, 229. Stawińska Małgorzata Teresa, 230. Wiśniewska Renata Elżbieta,

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

231. Czyjak Jarosław, 232. Kujawski Marek, 233. st. post. Kwiatkowski Łukasz Bernard, 234. Moczadło Krystian, 235. Skowroński Piotr, 236. Smolorz Krzysztof, 237. Świat Paweł, 238. st. post. Ziętek Piotr,

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

239. Pestka Elżbieta Maria,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

KRZYŻEM ZASŁUGI ZA DZIELNOŚĆ

240. Gutowski Stanisław, 241. Tabak Andrzej,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

242. Żurawicz Jakub Dawid.