Monitor Polski

M.P.2008.14.153

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 listopada 2007 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 208/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wykazane męstwo i odwagę w działaniach przeciwko aktom terroryzmu podczas wykonywania obowiązków służbowych poza granicami kraju, odznaczeni zostają

KRZYŻEM WOJSKOWYM

1. Górski Piotr, 2. Guba Grzegorz Robert, 3. Gurgul Jacek, 4. Hebda Bartłomiej Tadeusz, 5. Kubiak Tomasz, 6. Olesiejuk Tomasz, 7. Tymowski Grzegorz Jerzy.