Monitor Polski

M.P.2006.64.669

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2006 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 76/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, odznaczeni zostają:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

1. Szpojankowski Jan Marcin,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

2. Szymczak Damian Sławomir, 3. Wielogórski Wiktor Szymon.