Monitor Polski

M.P.2006.64.667

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 lipca 2006 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 74/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), odznaczeni zostają:

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

na wniosek Ministra Transportu

za wykazaną odwagę podczas pełnienia obowiązków służbowych, za zasługi w ratowaniu mienia:

1. Błasiak Janina, 2. Chropot Jacek Ryszard, 3. Gajewski Krzysztof, 4. Kołodyńska Anna Maria, 5. Kosińska Maria Barbara, 6. Kozieł Józef, 7. Krzyszczuk Mieczysław, 8. Stępień Anna, 9. Szcześniak Czesław, 10. Tirpitz Faustyna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego:

11. Jarmoliński Antoni, 12. Lichtański Janusz, 13. Piątkowski Krzysztof, 14. Robak Sylwester.