Monitor Polski

M.P.2006.64.666

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 września 2006 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 czerwca 2006 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 72/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla rozwoju rolnictwa, za działalność społeczną:

1. Ćwiertnia Maria, 2. Iwanowski Jan, 3. Mrówczyńska Ludwika Weronika, 4. Obryk Marek Stanisław,

za zasługi dla rozwoju leśnictwa i ochrony przyrody:

5. Bogdanowicz Feliks, 6. Dama Edward Antoni, 7. Piskor Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Fedak Joanna Elżbieta, 9. Gach Piotr Paweł, 10. Goś Krzysztof, 11. Gruca Zbigniew, 12. Janicki Sławomir Wacław, 13. Koper Stanisław, 14. Kowalska Marianna, 15. Kuczyński Stanisław Władysław, 16. Kudyk Zdzisław, 17. Łodyga Jan Leonard, 18. Okoń Jan, 19. Pyda Ryszard Stanisław, 20. Zima Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Głuchowski Sławomir, 22. Karwowski Piotr, 23. Książek Henryk, 24. Magdziak Andrzej, 25. Schodziński Stanisław, 26. Stanek Anna Mieczysława, 27. Szewczyk Stanisław, 28. Wojnicki Zbysław, 29. Woroch Stanisław Wiesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Lato Jerzy Tomasz, 31. Przybyła Stanisław Paweł, 32. Szczerbatko Adam Antoni,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Cukierman Ryszard, 34. Słotwiński Andrzej Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

35. Żebrowski Tadeusz Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Mazur Jan, 37. Skiba Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Auguściuk Adam, 39. Cymborski Kazimierz Aleksander, 40. Doleba Ryszard, 41. Fajfer Andrzej Adam, 42. Folusz Alfred, 43. Górniak Sławomir Andrzej, 44. Jankowski Jerzy Stanisław, 45. Jaremek Tadeusz, 46. Kuna Stanisław Marian, 47. Martyniuk Zdzisław, 48. Sawczuk Wanda Ewa, 49. Słotwiński Zenon Henryk, 50. Szambelan Marian Wojciech, 51. Szyba Włodzimierz, 52. Trochonowicz Mirosław Leon, 53. Wymiatał Krzysztof Kazimierz, 54. Zawadzki Wiesław Roman,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Gumienik Czesław, 56. Jaskowski Aleksander.