Monitor Polski

M.P.2005.19.304

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2004 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 294/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury

za zasługi dla rozwoju szkolnictwa artystycznego, za osiągnięcia w pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Urbanek Karol Andrzej,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Panek Irena, 3. Pszenniak Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Dziwota Teresa Emilia, 5. Holko Stanisław, 6. Nowogrodzki Marian Mieczysław, 7. Pol Jerzy, 8. Rudnicki Edward,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Kapica Halina, 10. Kotwis Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bratuń Teresa, 12. Małyszek Teresa, 13. Marczak Jerzy, 14. Papierz Ryszard,

za zasługi dla rozwoju sadownictwa

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Chołyk Zbigniew, 16. Kaczor Piotr, 17. Sułek Andrzej,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Bereziński Włodzimierz Stefan, 19. Gajda Jędrzej Mirosław, 20. Sochaczewska Lucyna Romana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Białek Krystyna Wanda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Pagacz Tadeusz Antoni,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Dudziec Józef, 24. Jasionek Tadeusz, 25. Jastrzębski Edward, 26. Jurga Czesław, 27. Rogoziński Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bartosiak Władysław Leopold, 29. Mierzejewski Edwin, 30. Podporska Hanna, 31. Tyszka Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Socha Andrzej, 33. Zientarski Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Durda Ryszard Antoni, 35. Organowski Stanisław Leonard, 36. Świerżewski Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Banaś Ewa, 38. Jarek Tadeusz, 39. Kaczmarska-Teczkowska Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Koc Maria Zofia,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Błasikiewicz Włodzimierz Wojciech, 42. Farbisz Jan Franciszek, 43. Kakietek Barbara Urszula, 44. Krauze Elżbieta, 45. Kuwał Jan, 46. Pawełczak Stefan Krzysztof, 47. Załęcki Jan Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Fabich Danuta, 49. Gochnio Barbara, 50. Kamiński Mieczysław, 51. Kozicka Barbara Anna, 52. Pokrzywnicki Zdzisław, 53. Strojny Andrzej Wacław,

za zasługi dla rozwoju gospodarki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Barciński Janusz Bogdan, 55. Fajkowski Janusz, 56. Kryszkowski Sławomir,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi dla rozwoju kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Brzuzan Jan, 58. Staroń Władysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Kuźma Elżbieta, 60. Szumilas Andrzej Lech, 61. Zawilski Zdzisław Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Niewczas Marta Agata, 63. Seredyńska Maria Irena, 64. Seredyński Antoni,

za zasługi dla społeczności lokalnej, za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Tokarz Krzysztof Tomasz,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi dla rozwoju wsi i rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

66. Lech Mirosław, 67. Łada Edward, 68. Medykiewicz Adam Leszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Małachwiej Stanisław,

za zasługi dla rozwoju kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Borysiuk Eugenia,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Dettlaff Jan Paweł, 72. Niemkiewicz Bolesław, 73. Potrykus Kazimierz, 74. Szymańska Bogumiła Maria, 75. Szymańska Regina Henryka, 76. Zażembłowski Adam Benedykt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Depczyński Rafał Piotr,

za zasługi w działalności w Związku Harcerstwa Polskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Dębicki Sławomir,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Bałdys Andrzej Tadeusz, 80. Franosz Jerzy Paweł, 81. Iksal Bolesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Chojak Ryszard, 83. Frączysty Andrzej, 84. Głowacki Stanisław, 85. Sobczyk Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Gryta Magdalena, 87. Krosny Waldemar, 88. Laszczak Ireneusz, 89. Łakota Małgorzata, 90. Madejski Piotr, 91. Morawiec Rafał Edward, 92. Sobotkiewicz Krystyna,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. Jurczyga Eugeniusz Bernard, 94. Krysiuk Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Grzegorzyca Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Jaruszewska Barbara Krystyna, 97. Wojtas Alina Maria,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Dąbrowski Jan Jerzy.