Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.11.174

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 października 2003 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 208/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Czechowicz Stanisław, 2. Dubiel Bogusław, 3. Gierlotka Stefan, 4. Górski Roman, 5. Kempka Leon Ludwik, 6. Kurak Krzysztof, 7. Lasłowski Edmund Józef, 8. Maciąg Marek, 9. Nowaczyk Andrzej Włodzimierz, 10. Piasecki Jan Andrzej, 11. Pieszczek Marek Roman, 12. Potrzebowski Zbigniew Marian, 13. Pyrskała Zygmunt Antoni, 14. Rusinek Stanisław, 15. Sładek Marian Jerzy, 16. Sochor Piotr, 17. Steindor Marcin Krzysztof, 18. Szczotok Janusz, 19. Szukała Janusz Antoni, 20. Świątek Antoni, 21. Tissler Jerzy Józef, 22. Werner Bogdan, 23. Żabiński Adam Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Bargieł Zygmunt, 25. Bajer Zdzisław, 26. Bielecki Andrzej, 27. Bierut Jacek, 28. Czajkowski Piotr, 29. Figiel Józef, 30. Głowacki Marek, 31. Gomółka Zygmunt, 32. Gruszka Janusz, 33. Gwóźdź Piotr, 34. Klank Teresa Maria, 35. Kloc Wiesław, 36. Kłakus Krzysztof, 37. Krakowiak Jerzy, 38. Krasnodębski Artur Leszek, 39. Kurkiewicz Tadeusz Władysław, 40. Kuta Zdzisław, 41. Kwiatek Zbigniew Bolesław, 42. Musiał Józef, 43. Nalepka Stanisław, 44. Niesyto Hubert Franciszek, 45. Okulińska Anna Aniela, 46. Paszta Jerzy, 47. Prytuła Janusz, 48. Rejdak Teresa, 49. Sieradzki Józef, 50. Skrabaka Michał Grzegorz, 51. Spytkowski Marek, 52. Stańczyk Krystyna, 53. Stański Eugeniusz Stanisław, 54. Ślusarczyk Marian, 55. Świercz Krzysztof, 56. Świerdza Wojciech, 57. Tomecki Marian, 58. Ulański Włodzimierz, 59. Wawrzynek Roman, 60. Wierzba Krystyna, 61. Zieliński Grzegorz Edward, 62. Zieliński Marian, 63. Żmija Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Dobrowolska Maria, 65. Kozłowski Andrzej, 66. Pinkawa Paweł, 67. Redyk Piotr, 68. Ściślewska Elżbieta, 69. Wójcik Dariusz,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Bucki Jerzy, 71. Kosowski Krzysztof Wiktor, 72. Legutko Janusz, 73. Radwan Krzysztof Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Gawlik Adam,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Krystosiak Ewa Lucyna, 76. Matuszkiewicz Małgorzata Teresa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Branicka Ewa Zofia, 78. Chruślińska Janina Kazimiera, 79. Cieślik Grażyna Bożena, 80. Jarzęcka Maryla Sylwia, 81. Jordan Paweł Stanisław, 82. Kaźmierczak Tomasz, 83. Łukasiak Paweł Janusz, 84. Miłoński Stanisław,

za zasługi w propagowaniu idei czerwonokrzyskiej, za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Mazurek Adam Bernard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Piasecki Paweł, 87. Trojanowski Grzegorz,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Borkowska Wacława, 89. Siwak Henryk, 90. Słowik Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Araszkiewicz Lech Ignacy, 92. Cudny Stanisław Czesław, 93. Daszkowski Marek Andrzej, 94. Jagodziński Czesław Andrzej, 95. Kielczyk Jan, 96. Kowalczyk Zdzisław, 97. Królikowski Lech Wojciech, 98. Popławski Ryszard Czesław, 99. Rek Józef, 100. Rymkiewicz Leokadia Stanisława, 101. Skupień Teresa Barbara, 102. Zdanowicz Celina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Andrasik Jan Ryszard, 104. Boratyńska Halina Jadwiga, 105. Dębowska Irena Marianna, 106. Domański Stanisław Michał, 107. Kowalska Hanna Krystyna, 108. Olejniczak Teresa Danuta, 109. Świątek Tadeusz Władysław, 110. Zielińska Halina,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Rendak Andrzej, 112. Śliwiński Zygmunt Stefan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Oziembłowski Paweł, 114. Pindelska Joanna Dorota,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Arabasz Kazimierz Bogumił, 116. Dżumak Piotr Bogusław, 117. Fikus Gerard, 118. Knopiński Kazimierz Janusz, 119. Mazur Halina, 120. Osińska Halina Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

121. Bieluszewska Barbara Anna, 122. Janik Małgorzata Krystyna, 123. Paluch Antoni, 124. Przywara Jan, 125. Szelągowski Andrzej Jan, 126. Wanke Wojciech Franciszek, 127. Wąchała Bolesław Romuald,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Dworzańska Elżbieta Teresa, 129. Lakwa Henryk Ryszard, 130. Rafa Tadeusz Władysław, 131. Rechowicz-Jabłecka Danuta Grażyna, 132. Ochman Anna Maria, 133. Swoboda Henryka Wanda,

na wniosek Wojewody Podlaskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

134. Wasiluk Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

135. Borawska Marianna, 136. Gryc Walentyna, 137. Grzegorczyk Jakub, 138. Filipkowski Jan Albin, 139. Konstantynowicz Halina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Borawski Mirosław, 141. Czuba Waldemar, 142. Dąbkowski Tadeusz, 143. Gołaszewski Waldemar Krzysztof, 144. Grodzki Lech Rajmund, 145. Kaczyński Zdzisław, 146. Kaleta Jolanta, 147. Kaliszewski Zbigniew, 148. Kiec Halina, 149. Kiśluk Krystyna, 150. Kosińska Janina Władysława, 151. Kowalska Halina, 152. Kozarkiewicz Bożena Dorota, 153. Kozłowski Mieczysław Kazimierz, 154. Lipski Wiesław, 155. Lisowska Bogumiła, 156. Miszkiel Barbara Salomea, 157. Nikonowicz Grażyna Zofia, 158. Olszewski Sławomir, 159. Pasternak Halina, 160. Piekarska Barbara, 161. Roszkowski Kazimierz Witold, 162. Sudnik Mieczysław Paul, 163. Szczepankiewicz Waldemar, 164. Szkiłądź Teresa, 165. Truszkowski Zdzisław, 166. Wasilewska Wiesława, 167. Włodkowski Witold, 168. Wolfram Barbara, 169. Wyrwas Jan, 170. Wysocki Józef, 171. Zawadzki Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Bartoszewicz Janusz, 173. Bok Grzegorz, 174. Brzozowska Anna, 175. Ciszewski Stefan, 176. Erbel Barbara, 177. Groszyk Zbigniew, 178. Luty Wojciech, 179. Mroczkowski Tadeusz Mariusz, 180. Przestrzelska Danuta, 181. Rodziewicz Lech Tadeusz, 182. Rogowski Zbigniew, 183. Szklarzewski Edmund, 184. Uliszewski Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

185. Bucki Stanisław, 186. Czerna Maria, 187. Janowski Marian, 188. Pióro Zdzisław, 189. Socha Ryszard, 190. Wojtycha Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

191. Adamkiewicz Krzysztof, 192. Czerwiec Ryszard, 193. Świętoń Stanisław, 194. Zborowski Józef,

za zasługi w działalności w amatorskim ruchu muzycznym:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

195. Kowalski Gustaw,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

196. Cieślik Piotr Krzysztof, 197. Kiszka Józef, 198. Koniarz Adolf, 199. Małek Józef Roman, 200. Mazur Stefan,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi dla rozwoju telewizji regionalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

201. Hasiński Jarosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

202. Cudak Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

KRZYŻEM ZASŁUGI

ZA DZIELNOŚĆ

203. asp. Akimowicz Jan, 204. sierż. Gmerek Paweł Jan, 205. asp. Rutkowski Piotr, 206. st. post. Spandel Ireneusz Wacław, 207. sierż. szt. Tarach Marcin.