Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.6.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 lutego 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 października 2003 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 227/2003

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za zasługi dla rozwoju hodowli zwierząt odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Janota-Bzowska Maria, 2. Morawska-Codogni Krystyna Maria, 3. Zawiślak Krystyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Ciszewski Witold, 5. Dolska Mirosława Maria, 6. Kryszkiewcz Czesław Leon.