Nadanie odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2002.32.501

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 2002 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2002 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 92/2002

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Gospodarki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Meisner Jerzy Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Kozłowski Marek, 3. Wdowik Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Makowska Jolanta Maria.