Monitor Polski

M.P.2001.38.618

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 sierpnia 2001 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 158/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za zasługi w działalności na rzecz ratownictwa górskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Derwich Antoni, 2. Dziuban Jacek, 3. Górka Adam, 4. Jarosiński Jan, 5. Orsetti Wilhelm, 6. Seredyński Jan, 7. Stasiczak Edward, 8. Słodyczka Władysław, 9. Żubryd Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Berezka Leszek, 11. Kopka Stefan, 12. Wójcik Mieczysław, 13. Żak Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Dydak Ryszard, 15. Sikora Paweł, 16. Wilk Krzysztof,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w działalności na rzecz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Salamaga Ryszard, 18. Stryjecki Ryszard, 19. Wojciechowski Jan Stanisław, 20. Woźniak-Książek Tamara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Adamczyk Leokadia, 22. Ołub Elżbieta, 23. Sieczka Andrzej, 24. Sotowicz Andrzej, 25. Wesołowska Marianna, 26. Woźniak Jarosław Marcin,

za zasługi w popularyzowaniu kultury ludowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Brodka Jan,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Danisz Janusz Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Dobosz-Bujanowska Katarzyna, 30. mjr Kleban Ryszard, 31. Pinkowski Jakub,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. st. chor. szt. Warda Jerzy Henryk,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

33. Kasztelan Michał,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Banasiewicz Józef Adam, 35. Koncewicz Leon, 36. Wroczyńska Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Blitek Kazimierz Józef, 38. Jaskółka Leszek Józef, 39. Mieczkowski Janusz Adam, 40. Pilarczyk Wiesław Antoni, 41. Rumczyk Roman, 42. Siekierka Andrzej, 43. Żyła Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Antowska Elżbieta, 45. Janiga Jadwiga, 46. Nowakowski Henryk,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska, za osiągnięcia w pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Kruszyński Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Czaiński Florian Stanisław, 49. Gruszczyński Czesław, 50. Szkop Krzysztof Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Jarząbek Stanisław Marian, 52. Mak Eugeniusz Wincenty, 53. Morka Ireneusz Zbigniew, 54. Pichlak Ireneusz Stanisław, 55. Pichlak Ryszard Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Chmielecka Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Kozłowska Izabela,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Adamiak Teodor, 59. Bojarski Romuald Wacław, 60. Szymański Lechosław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Kiszka Kazimierz,

za zasługi w upowszechnianiu kultury, za działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Kozera Krzysztof Adam,

na wniosek Wojewody Opolskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. płk Ambicki Edward Jakub, 64. płk Smoczyński Ryszard Andrzej,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi dla rozwoju przemysłu okrętowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Baczyński Antoni Wojciech, 66. Dawicki Mieczysław Piotr, 67. Godziuk Lucjan,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Kwiecińska Marianna,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Grondzewski Alojzy, 70. Kogga Kazimierz, 71. Markowski Ryszard Bronisław, 72. Tkaczyk Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Chudziński Tadeusz Jan, 74. Głowacki Jan, 75. Kaniewska Katarzyna Barbara, 76. Karpiński Witold Jan, 77. Makowski Zdzisław Marian, 78. Roznowski Kazimierz, 79. Szymaniak Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Bielecka Cecylia, 81. Gralewski Jan, 82. Krajnik Józef, 83. Kowalczyk Bolesław, 84. Kowalska Hanna Irena, 85. Lewalski Zdzisław, 86. Mączkowski Wojciech, 87. Nowacki Krzysztof Marek, 88. Samulewicz Kazimiera Helena, 89. Teofilak Barbara, 90. Tomczyk-Górska Lila Danuta, 91. Wasiak Eugeniusz, 92. Wilkowski Ryszard,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

93. ks. Rejewski Stefan Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Tomczyk Wacław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

95. Baczyński Marek Antoni.